Alfabetisering Vrouwen Nong Taaba M.O.P.

Financieel overzichtEen berichtje van Stichting M.O.P. kwam bij ons binnen wat goed nieuws betekende!

Habiba Ouedraogo heeft haar toelatingsexamen onlangs gehaald en is met haar opleiding voor onderwijzeres dit jaar oktober begonnen .

Het geld voor haar opleiding kwam vorig jaar te laat en nu is het eerste jaar betaald. De rest krijgt ze te zijner tijd.

Hieronder een uiteenzetting van het Alfabetiseringsproject van de Vrouwenvereniging Nong Taaba.


De vrouwengroep NONG TAABA is op 15 maart 2010 opgericht in de in ontwikkeling zijnde buitenwijk ‘Bonheur Ville’ van Ouagadougou door een tiental vrouwen. Bijna alle vrouwen in Burkina hebben naast hun huishouden een aktiviteit om bij te dragen aan het inkomen. In deze nieuwe volkswijk zijn er veel mogelijkheden voor mini ondernemingen, maar de vrouwen hadden meestal geen startgeld en zochten ook vaak naar ideeën. Screenshot 2014-10-15 at 09.07.23

Daarom besloten de vrouwen de koppen bij elkaar te steken en een vereniging op te richten. Op dit moment hebben ze 65 leden. De vereniging heeft een bestuur dat eens per maand bij elkaar komt. De voorzitter is Christel Sanou, moeder van twee kinderen en er wonen nog twee kinderen bij hun in.

De vrouwen leggen elke maand 100 cfa in de spaarkas. Eind januari 2011 hadden ze in totaal 90.000 cfa gespaard (137 euro). Het spaargeld werd door de tijd heen gebruikt om grondstoffen te kopen voor het maken van zeep en later draad om traditonele wikkeldoeken te weven, die zeer geliefd zijn. Hun startersfonds groeide heel langzaam en de vrouwen kunnen niet meer in kunnen leggen dan die 100 cfa. Het zijn allemaal gezinnen met een inkomen van tussen de 100 en 150 euro in de maand.

screenshot-by-nimbus (6) In 2011 gaf de Stichting MOP de vrouwen een startkapitaal van 500.000 cfa voor microfinanciering om de vrouwen te helpen een klein handeltje op te zetten. Het startkapitaal werd doelmatig besteed om de bestaande huisvlijt vaardigheden (zoals weven, zeep maken) te ontwikkelen.

De eerste serie van 27 vrouwen kreeg samen 500.000 cfa (= 762 euro). Eind november 2011 hadden de 27 vrouwen in totaal 554.300 cfa = 845 euro terugbetaald. Met de eigen inleg van 100 cfa per maand konden ze het leentotaalbedrag verhogen tot 635.000 cfa = 968 euro voor ditmaal 29 vrouwen. Eind februari 2012 eindigde deze 2e serie en maakten ze de balans weer op: 700.000 cfa (1.067 euro), waarmee 31 vrouwen opnieuw een krediet konden opnemen.

screenshot-by-nimbus (5)De vrouwengroep geeft regelmatig terugkoppeling over de resultaten en verzocht ons ook om technische ondersteuning voor het versterken van hun boekhouding en administratie. Daarvoor hebben we in de maand juli een halve dag met het dagelijks bestuur gewerkt aan het systematiseren van hun (financiele) administratie.

Aangezien de meeste vrouwen niet kunnen lezen en schrijven wil de groep een alfabetisering op gang brengen onder de leden. Bij deze daarom de vraag aan Uden Wereldwijd om deze vrouwengroep te ondersteunen met een fonds voor alfabetisering van de leden. Het kunnen lezen, schrijven en rekenen zal de vrouwen helpen om hun handeltjes verder te kunnen ontwikkelen. De vrouwen hebben al doorzettingsvermogen getoond en blijken een betrouwbare partnerorganisatie te zijn. Vandaar dat wij hun aanvraag van harte ondersteunen.