Auteursarchief: Ron

Verslag PartnerGroepBijeenkomst (PGB) 2022

Op 5 september 2022 was er weer de jaarlijkse PartnerGroepBijeenkomst (PGB) waarvan hieronder een verslag. Het verslag is in de laatste bestuursvergadering vastgesteld en zal nog getekend worden voor de PGB in 2023.

U kunt het verslag ook downloaden, printen  of in een ander venster openen door op de zwarte balk op >> te klikken.

Hieronder het verslag in PDF vorm:

UWW ondersteunt in 2022 totaal 22 derdewereldprojecten.

Stichting Uden WereldWijd (UWW) heeft deze maand € 12.300,– euro uitgekeerd aan 

22 projecten in de ontwikkelingslanden. Deze uitkering is mogelijk door de opbrengst van het gescheiden aanbieden van in onbruik geraakt textiel en schoeisel in groene textielcontainers van Uden WereldWijd-Regain in de kerkdorpen Uden, Volkel en Odiliapeel.

Het bestuur van de stichting UWW steunt al 21 jaar organisaties uit de  genoemde kerkdorpen die projecten hebben in ontwikkelingslanden over de hele wereld. Er  zijn 26 partnerorganisaties aangesloten bij UWW. Zij kunnen gedurende het jaar projecten indienen, die vragen om een geldelijke ondersteuning. Deze aanvragen worden door de werkgroep “Fonds Kleinschalige Projecten” van UWW beoordeeld, voorgelegd aan het bestuur en na goedkeuring in de maand november gehonoreerd, waarna de bedragen worden uitgekeerd aan de partners.

Wim de Winter, penningmeester UWW, geeft aan: “Het is fantastisch dat we ook in 2022 totaal 

22 projecten hebben kunnen honoreren. Deze variëren van medische apparatuur, lesmateriaal voor praktijkonderwijs, aanschaf schooluniformen, hulpmiddelen gehandicapte kinderen en zoveel andere veelzeggende projecten”. 

De partners van UWW leggen ieder jaar netjes verantwoording af hoe het in het jaar daarvoor toegekende geld is besteed. 

Het geld komt zoals gezegd uit de inzamelingsopbrengst van textiel en schoeisel die in de 25 groene textielcontainers van het Textielinzamelbedrijf Regain Recyclables Cuijk worden gedepo-neerd. Deze staan op 14 plaatsen, namelijk 22 containers in Uden, 2 in Volkel en 1 in Odiliapeel. UWW heeft in 1998 van de gemeente vergunning gekregen om textiel in te zamelen. 

Ton van der Vegt, secretaris UWW, zegt in dat verband: “In 2020 is de markt in 2e hands kleding geheel ingestort door de coronacrisis. Dit resulteerde in een nulvergoeding door de toenmalige inzamelaar. Dit leidde tot het zoeken naar alternatieven om toch te kunnen blijven voldoen aan onze doelstelling. UWW  heeft deze gevonden met Regain Recyclables gevestigd te Cuijk.

 Uit de recente sorteeranalyse van Regain blijkt dat 77 % van de aangeleverde kleding wordt herdragen en 18% wordt hergebruikt. Van dit laatste deel kunnen weer garens, poetsdoeken en isolatiemateriaal, maar ook stoelen en tafels van textiel verstevigd met composiet worden gemaakt. Er mogen ook schone vodden, schoeisel en knuffels in de groene containers van Regain/Uden WereldWijd. Van de inzameling bestaat slechts 5% uit niet herdraagbare of recyclebare componenten. Hieruit gaat een klein deel uiteindelijk naar de afvalverbrandingsovens voor waste-to-energy. 

Regain Cuijk zelf ondersteunt ook diverse goededoelen projecten in Afrika. Zo schonken zij vanuit Nederland  vuilniswagens voor de huisvuilinzameling, het hergebruik van Petflessen en de bouw en inrichting van een ziekenhuis in de stad Dar Es Salaam Tanzania. 

In 2021 werd in de kerkdorpen ruim 200.000 kilogram textiel en schoeisel door de inwoners niet bij het huishoudelijk afval gedaan maar gescheiden aangeboden aan UWW.  Uit het meten van de textielcomponent in het restafval blijkt dat inmiddels ongeveer  85% gescheiden wordt aangeboden.

Jan van den Boom, voorzitter voegt er tot slot aan toe: “Maar het kan altijd nog beter. Graag doen we een oproep aan de inwoners om onze projecten met de kledingafgifte te blijven steunen, en … al het niet meer gebruikte textiel en schoeisel in de groene containers bij u in de buurt te deponeren. Stop die kleding dan wel in plastic zakken”. 

Meer informatie over onze partners en ons kunt u vinden op de website www.udenwereldwijd.org/partners-van-uww 

Ook kunt u ons bereiken via  Âgro1670523086.djiw1670523086dlere1670523086wnedu1670523086@ofni1670523086

De  textielcontainers van UWW en REGAIN CUIJK.

Nieuwsbrief Lombok 10-2022

Bron: Yayasan Bale tereng

Weer even nieuws vanaf Lombok. Gelukkig hebben we weer veel mensen blij kunnen maken de afgelopen maanden. De corona is voorbij en er zijn weer een aantal toeristen geweest . Al was het maar 40 procent, de start is er. Helaas is er nog wel veel gesloten en staat er veel te koop, maar laten we hopen dat het komend jaar weer beter wordt.Ook hier wordt alles duurder dus het valt nog steeds niet mee voor velen om rond te komen. Met name voor de kinderen zijn schoolgeld/studiekosten vaak niet meer op te brengen door de ouders….Vandaar dat daar ook het meeste geld naar toe is gegaan. We blijven ons best doen en proberen te helpen waar we kunnen en gelukkig lukt dit regelmatig vanwege jullie fantastische financiele steun!

Het geld is besteed aan het volgende:

  • Dina heeft weer maandgeld gekregen voor de SMK. We moeten nog 2 maanden betalen en dan hoeft ze de volgende 6 maanden niet te betalen omdat ze het certifikaat heeft van “anak pintar”  of tewel slim kind. Daardoor hebben wij ook haar kunnen helpen met en tweedehands laptop die ze nu nodig heeft. Er moest wel  extra geld bijgelegd worden maar zij verdient het. 
  • Adyt van Gili Gede heeft  geld gekregen voor schoenen en een rugzak voor school.
  • Rina van Gili Gede is gestart met het extra jaar op de Hotelschool hier op Lombok en heeft het enorm naar haar zin en doet het goed. Ook woont ze inmiddels op een kamer en dat is allemaal ook heel spannend. Deze kosten zijn betaald en tevens nog moesten er  een uniform en schriften en schoenen aangeschaft worden. Nu heeft ze alleen theorie en later pas de stage.
  • Maelany, de dochter van Pak Jae is rechten gaan studeren aan de UNRAM en wij helpen met de kosten. Ze is slim en dolblij dat ze dit nu kan doen.
  • Dinda heeft geld gekregen voor schriften, crayon en een uniform.
  • Shania heeft weer geld gekregen om haar maandgeld voor de kamer te betalen.
  • Galih heeft geld gekregen voor een onderdeel dat kapot was van zijn laptop en Holis heeft deze voor hem gratis kunnen repareren.

Overige uitgaven:

  • Pak Udin heeft weer zijn salaris gekregen voor het ophalen van de vuilnis en 50 tweedehands rijstzakken.
  • Lina heeft geld gekregen voor 2 keer een chemokuur behandeling. We hopen van harte dat het allemaal goed komt met haar.
  • De braces van Sugeng uit Yogyakarta  waren kapot en dan kan hij niet meer lopen.  Deze braces heeft hij al heel lang en het is normaal dat die nu kapot zijn. Hij kan dit zelf niet betalen  en is vreselijk blij dat wij hem hiermee hebben geholpen.

Deze maand zijn ook weer de gratis hazenlip operaties en open gehemelte operaties. Eind deze maand komt de voorzitter van MOL en gaan we voorbereiden voor de oog programma’s in het noorden voor komend jaar.

Laten we hopen dat er nu niets meer tussen komt en dat we komend jaar weer gewoon de programma’s kunnen draaien

Ieder weer hartelijk dank voor de geweldige steun , mede namens  allen die geholpen zijn!

Blijf gezond en vriendelijke groet, namens Yayasan Bale Tereng,

Aankomende Partner Groep Bijeenkomst (PGB)

Maandag, 5 september 2022, aanvang 19.30 uur, is er weer de jaarlijkse Partner Groep Bijeenkomst (PGB) van de stichting Uden WereldWijd (UWW), die zal worden gehouden in de theaterzaal van De Pul, aan de Kapelstraat 13, 5401 EC Uden.

2 contactpersonen per partner zijn er uitgenodigd. Mocht er niemand van Uw organisatie gehoor kunnen geven aan deze oproep, meld je dan af door middel van een e-mail aan moc.l1670523086iamto1670523086h@tge1670523086vredn1670523086avnot1670523086

Tot maandag 5 september a.s.