Bestuurswisseling

Bestuurswisseling april 2015 Stichting Uden WereldWijd.

In de bestuursvergadering van 2 april jl. is onze penningmeester Jaap Doppenberg teruggetreden als bestuurslid en penningmeester van UWW. Hij heeft zijn functie overgedragen aan zijn opvolger John Troost.

Begin januari gaf jaap te kennen dat hij conform het rooster van aftreden zijn bestuursfunctie wilde neerleggen. Wel zou hij de financiële jaarrekening van 2014 nog afronden. Ook zegde hij toe in functie te blijven tot een opvolger zou zijn gevonden. Wij zijn hem daarvoor zeer erkentelijk. In bovengenoemde vergadering hebben we Jaap decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid van het afgelopen jaar. Jaap heeft vanaf begin 2012 een bestuursfunctie bij UWW vervuld. Hij was tevens coördinator van het Fonds kleinschalige Projecten (FKP). In een later stadium heeft hij het penningmeesterschap op zich genomen.Wij bedanken Jaap heel hartelijk voor zijn inbreng en de inzet voor stichting Uden WereldWijd. Hij zal nu de beschikbare tijd aan Stichting Vluchtelingenwerk kunnen besteden. Wij wensen hem een gezonde en voorspoedige toekomst.

John Troost, woonachting in Uden, zal de functie van penningmeester gaan vervullen. Hiertoe is hij benoemd in diezelfde bestuursvergadering van 2 april jl. We zijn blij, dat we John zo snel aan boord van het bestuur van UWW konden krijgen. Naast deze functie vervult hij ook de functie van penningmeester van de Solidariteitswerkplaats Uden e.o.

In de volgende bestuursvergadering zullen we ook een nieuwe coördinator voor het FKP aanstellen.

We zullen u hierover zo spoedig mogelijk informeren.

Jan van den Boom, 12 april 2015.