Categorie archief: Laatste Nieuws

Bezoek Koert Schouten aan Lombok

In februari brachten we een bezoek aan Lombok en ontmoetten Jantine. We bezochten enkele van de projecten die ze ondersteunt, zoals de bouw van noodwoningen en de aanpak van plastic vervuiling.

Bamboe noodhuisje
Bamboe noodhuisje

Het eiland is zwaar getroffen door de aardbevingen eind vorig jaar. Met name in noord en oost lombok is de schade heel groot, maar ook in west Lombok zagen we veel schade. Het zijn met name gemetselde huizen en gebouwen die ingestort zijn. Betonnen gebouwen, houten- en bamboehuizen zijn er beter afgekomen. We zagen families die nog onder dekzeilen bivakkeren. Het meest extreem was een familie met 15 leden, waarvan de oudste een blinde oma en de jongste een baby van 4 maanden.

Volwaardig bamboe huis
Volwaardig bamboe huis

Verschillende buitenlandse stichtingen bouwden noodhuizen, gemeenschappelijke wc’s en waterputten. Maar er moet nog heel veel gebeuren. De hulp van de overheid is weinig concreet. Er worden in het gunstigste geval aan de mensen bouwmaterialen ter beschikking gesteld. Dat na de aardbevingen ook het toerisme instortte is een bijkomende ramp. De mensen in de horeca, de belangrijkste economische sector op het eiland, verloren hun baan. Hotels, guesthouses, restaurants zijn leeg. Taxi’s staan soms de hele dag te wachten op een klant.

Bamboe noodhuisje
Bamboe noodhuisje

Veel kraampjes langs de weg zijn verlaten. Mensen die nog geld hebben laten hun huizen opnieuw opbouwen of restaureren. Mensen die geen geld hebben ruimden het puin en veegden hun fundering schoon in afwachting van ….? Bizar is dat waar er wel gebouwd wordt het weer in metselwerk is, terwijl dat juist het meest kwetsbaar is voor aardbevingen. De kunst van het bouwen van traditionele houten- en bamboehuizen is op het eiland verloren gegaan.

De vervuiling van het eiland en de omringende zeeën met plastic is gigantisch. Op een dagje chillen op een eilandje voor de kust moet de visser die ons wegbrengt tot driemaal toe zijn buitenboordmotor stoppen omdat de schroef in plastic verstrikt zit. De bevolking van Lombok gooit bij gebrek aan ophaaldienst alles in de rivieren of verbrandt het huisvuil in z’n tuintje.

Schijn bedriegt: plastic soep

Schijn bedriegt: plastic soep

De rivieren spoelen het plastic in zee en overal ruik je de geur van smeulend plastic. De stranden liggen bezaaid met vooral plastic troep. Het is dan ook een goed initiatief dat de bewoners van Lombok bewust worden gemaakt van de vervuiling van hun eiland en de zee rondom en de gevaren van fijnstof en micro-plastics. Een schoonmaakactie van een strand over een lengte van 500 meter leverde maar liefst 3 volle vrachtwagens plastic troep op.

Meer info op www.steunvoorlombok.nl

Solidariteitswerkplaats heropend

Bron: Kliknieuws

UDEN | Afgelopen zaterdag werd de heropening van de Solidariteitswerkplaats aan de Loopkantstraat in Uden gevierd bij hun buren; het MC van stichting Compass, die hun ruimte ter beschikking stelde.

Na een speech door voorzitter Ton van der Vegt en oud wethouder Matthie van Merwerode volgde de officiële opening door middel van het doorknippen van de linten door oud wethouders Gerrit Overmans, Matthie van Merwerode en mede-Solidariteitswerkplaats oprichterJas van Stiphout. Hierop volgde de onthulling van een straatnaambordje door dezelfde mede-oprichter Jas van Stiphout met zijn naam er op. Jas was zichtbaar ontroerd door dit mooie gebaar. Daarna werd de zegen uitgesproken door oud-pastoor Louis de Bont. Vervolgens waren er rondleidingen en kon er worden gefeest en geklonken op een mooie voortzetting van al het goede werk.

De Solidariteitswerkplaats Uden is een organisatie van enthousiaste vrijwilligers. Zij knappen gebruikte goederen zoals fietsen, naaimachines, gereedschappen en dergelijke weer op, zodat ze in de Derde Wereld opnieuw gebruikt kunnen worden. Daardoor krijgen mensen die deze goederen gebruiken een kans voor een betere toekomst. Meer info is te vinden op www.solidariteitswerkplaatsuden.nl.

UWW ondersteunt in 2018 totaal 26 derdewereldprojecten

Stichting Uden WereldWijd (UWW) heeft deze maand ruim 32.500,– euro uitgekeerd aan 26 projecten in de ontwikkelingslanden. Deze uitkering is mogelijk door de opbrengst van het scheiden van textiel en schoeisel  in de gemeente Uden.

Het bestuur van de stichting UWW steunt al vele jaren  organisaties uit de gemeente Uden, die projecten hebben in  ontwikkelingslanden over de hele wereld. Binnen de gemeente zijn er vijfentwintig partnerorganisaties aangesloten bij UWW. Zij kunnen gedurende het jaar projecten indienen, die vragen om een geldelijke ondersteuning. Deze aanvragen worden door de werkgroep “Fonds Kleinschalige Projecten” van UWW beoordeeld, voorgelegd aan het bestuur en na goedkeuring in november uitgekeerd aan de partners.

Wim de Winter, penningmeester UWW, geeft aan: “Het is fantastisch dat we in 2018 totaal 26  projecten kunnen honoreren. Deze variëren van de aanschaf van schooluniformen, het geven van landbouwcursussen, de aanschaf van i-schooltablets, naaiopleidingen voor alleenstaande moeders, koksopleiding, de herbouw van scholen op Lombok en zoveel andere veelzeggende projecten”. De partners van UWW leggen ieder jaar netjes verantwoording af hoe het toegekende geld is besteed. Er werd een totaalbedrag van 32.500,- euro overgemaakt op hun bankrekeningen.

Dit geld komt uit de inzamelingsopbrengst van textiel en schoeisel die allebei in de 23 beige en groene textielcontainers van het Textielinzamelbedrijf Sympany worden gedeponeerd. Deze containers staan op 14 plaatsen in de gemeente Uden, namelijk 20 containers in Uden, 2 in Volkel en 1 in Odiliapeel.

UWW heeft van de gemeente vergunning gekregen om textiel in te zamelen. UWW heeft met de  landelijke organisatie SYMPANY gevestigd te Utrecht een overeenkomst gesloten om textiel en schoeisel op te halen, te transporteren, te sorteren, waarna het textiel herdragen of hergebruikt wordt. Het in onbruik geraakte textiel hoeft niet alleen herdraagbaar te zijn, maar mag ook echt alle andere soorten van textiel zijn van nieuw tot vodden met gaten en vlekken. Ook schoeisel en knuffels mogen in de beige en groene containers van Sympany/Uden WereldWijd.

De berg ingezameld textiel wordt gesorteerd en wat niet herdraagbaar is wordt verwerkt tot grondstoffen. Hiervan kunnen weer garens, poetsdoeken en isolatiemateriaal, maar ook stoelen en tafels van textiel verstevigd met composiet worden gemaakt.

Sympany zelf ondersteunt ook diverse goede doelen, zoals voor het noodhulpfonds van het Rode Kruis en het opzetten van textiel recycling projecten. Zij is zeer creatief in het ontwikkelen van nieuwe producten met textiel als grondstof.

Ton van der Vegt, secretaris UWW, meldt: “In 2017 werd in de gemeente Uden ruim 200.000 kilogram textiel en schoeisel door de bewoners uit het huishoudelijk afval gehaald en gescheiden aangeboden aan UWW. Ook onze zusterorganisatie Caritas st. Petrus Uden haalde nog eens 100.000 kilogram textiel op”.  

Graag continueren we dit particuliere initiatief en breiden de textielinzamelopbrengst zo mogelijk verder uit voor de toekomst. UWW adviseert de gemeente Uden om het gescheiden aanbieden van ondermeer textiel steeds verder te optimaliseren, zodat in 2020 in totaal 90%  van het textiel in het kader van de circulaire economie gescheiden van het restafval wordt aangeboden en een tweede leven krijgt. Zo helpen we dus niet alleen het milieu, maar tegelijkertijd ook de minderbedeelde medemens in de derde wereld.

Jan van den Boom, voorzitter UWW: “Graag doen we een oproep aan de inwoners van de gemeente Uden om onze projecten met de kledingafgifte te blijven steunen. En … al het niet meer gebruikt textiel en schoeisel in de beige en groene containers bij u in de buurt te deponeren”.

In maart van dit jaar ontvingen we van Sympany de afrekening van de inzamelopbrengsten over 2017. Dat bedrag van ruim 32.500,-  euro geven we nu door naar de projecten van onze partners in diverse ontwikkelingslanden.

Meer informatie over onze partners en ons kunt u vinden op de website www.udenwereldwijd.org

Ook kunt u ons bereiken via info@udenwereldwijd.org

Stichting Uden WereldWijd is deelnemer aan het evenement “Udense Kracht”

Afgelopen zondag 7 oktober heeft UWW acte de présence gegeven in de Markthal bij het evenement Udense Kracht.

Tezamen met 35 andere vrijwilligersorganisaties  hebben we ons gepresenteerd in een stand gezamenlijk met onze zusterorganisatie Caritas.

Hiermee dragen we onze doelstelling uit om de Udenaren bewust te maken dat afvalscheiding en met name het scheiden van textiel en schoeisel een goede zaak is.

Meer informatie vindt u in het Udens Weekblad en op de site http://www.udensekracht.nl/