Categoriearchief: Laatste Nieuws

Nieuwsbrief Lombok 10-2021

Beste mensen,

Weer even tijd voor nieuws vanaf Lombok. Inmiddels gaat het sneller met de vaccinaties sinds de vaccins weer aangekomen zijn. De meeste mensen laten zich nu ook vaccineren. Komen ze niet opdagen dan gaat in sommige dorpen het dorpshoofd er op af en haalt de mensen alsnog op.
Het aantal besmettingen loopt terug, maar, nogmaals, ik heb het gevoel dat de cijfers niet kloppen.
De kinderen gaan weer naar school, al is het nog in groepjes en nog niet de hele dag. Ook de studenten kunnen weer naar de campus.
Veel mensen doen alsof er niets aan de hand is en gaan gewoon hun gang en dragen ook geen mondkapje meer. In de stad nog wel want daar moet het ook. Maar controle is er al niet meer dus……
Tot nog toe kunnen/mogen toeristen nog niet naar Indonesië komen met een toeristenvisum en ik vrees dat dit nog wel zal duren tot komend jaar. Maar, we houden de moed er maar in en blijven positief denken.

Welke hulp is geboden de afgelopen maanden?

Onderwijs:

  • Shania heeft weer kostgeld gekregen en geld voor een extra kursus Engels. Ze is bezig met haar skriptie en aan het afronden. Het ziet er goed uit, tot nog toe behaalt ze goede resultaten.
  • Galih heeft zijn semestergeld voor zijn studie ontvangen.
  • Dina heeft boekengeld gekregen. Zij zit in de laatste klas van de SMP.
  • Adi, Udin en Julia geld voor uniformen. een voor de kleuterschool en 2 voor de lagere school.
  • Rina heeft transportgeld gekregen om vanaf Gili Gede naar Lombok te gaan naar de SMK. Vanaf november heeft Rina een persoonlijke sponsor uit Nederland die haar ondersteunen via mij. Zij kan dan tevens met hun corresponderen en zo haar Engels ook blijven verbeteren , heel leuk en fijn!! Grote uitdaging voor haar en ze vindt het nog wel een beetje griezelig ha ha ha…

Medisch:

Transportkosten voor een baby net een hazenlip en haar ouders vanaf midden Lombok naar het ziekenhuis in Mataram. 14 t/m 16 oktober waren de gratis operaties weer en vele kinderen zijn weer geholpen.

Murti heeft extra geld gekregen om kosten voor de fysiopraktijk te kunnen betalen. Nu de corona zo lang aanhoudt wordt de situatie voor haar ook steeds moelijker. Inmiddels is er al minder personeel en is de praktijk niet meer elke dag volledig geopend…..Laten we hopen op een snelle verbetering

Overig:

Pak Udin , de vuilnisman op Gili Gede krijgt nog steeds zijn maandsalaris waar hij prima werk voor levert. Ook heeft hij weer 100 rijstzakken gekregen en is zijn kar gerepareerd waar kosten aan verbonden waren.

Sri heeft haar maandsalaris weer gekregen voor haar werk.

Ibu Anna heeft ook al ruim anderhalf jaar geen werk meer nu er geen toeristen meer komen. Zij kookte voor groepen die een tour hadden gedaan . We hebben haar een koelvitrinekast gegeven . Zij maakt nu snacks die ze in haar omgeving kan verkopen. De mensen komen bij haar thuis en bestellen ook. Het loopt goed en ze is er heel erg blij mee!

Pak Mamiq is ook gestart in zijn “container” aan de weg en ook bij hem begint het te lopen. Dolgelukkig dat er weer een inkomen is en de studie voor de kinderen betaald kan worden.

Op een ochtend hebben de kinderen van Gili Gede mij spontaan geholpen met schoonmaken. Heel leuk en verrassend. Toen we klaar waren heeft ieder een tandenborstel en tandpasta gekregen. Helemaal blij!!

Heel hartelijk bedankt wederom, mede namens ieder die geholpen is en vriendelijke groet van ieder vanaf Lombok,

Team Yaysan Bale Tereng

€ 5.000,- voor Watoto-Foundation

Ton en Paul bij de overhandiging. (foto: Henk Lunenburg)

Bron: Kliknieuws.nl

UDEN | Paul Rüpp overhandigde op maandag 4 oktober een cheque van 5000 euro aan Ton van der Vegt, ambassadeur van de Watoto-Foundation Tanzania.

Paul Rüpp nam op 16 september na 12 jaar afscheid als voorzitter van de Raad van Bestuur van de Avans Hogescholen ’s-Hertogenbosch, Breda, Tilburg en Roosendaal en liet de genodigden voor het afscheid in plaats van een afscheidscadeau voor zichzelf een financiële bijdrage doen voor de Watoto-Foundation, van Noud van Hout in Tanzania. Paul: “Sinds ik in 2017 een werkbezoek bracht aan de Watoto-Foundation Tanzania van Noud van Hout en zijn stichting, heb ik gezien hoe je met kleine bijdragen het leven van vele zwerfjongeren weer inhoud, hoop en toekomst kunt bieden. Ik ben verknocht geraakt aan de Watoto-Foundation.” Noud haalt met zijn social workers jongens tussen de 12 en 14 jaar van de straat in grote steden, die daar een uitzichtloos leven leiden en vaak verslaafd zijn. Hij geeft hen een 4-jarige beroepsopleiding. “Talenten worden daar volop benut en er zijn in de afgelopen jaren pareltjes uit voortgekomen. De relatie van mij met de beroepsopleidingen in Tanzania ligt voor de hand. Op deze manier help ik de stichting vooruit, die immers voor een groot deel afhankelijk is van vrijwillige bijdragen van bedrijven en particulieren. Daarom wist ik direct dat ik bij mijn afscheid geen cadeaus voor me zelf wilde, maar wel een donatie voor de Watoto-Foundation in Tanzania. Eigenlijk is dat een persoonlijk cadeau aan mij. Ik word van dit bijeengebrachte bedrag van 5000 euro heel erg blij en weet dat daarmee vele jongen weer een jaar onderwijs genieten. Prachtig toch.”

Opleidingscentrum
Ton van der Vegt vult hem aan. “In 2003 vertrok Noud van Hout, voormalig directeur van Hout-Brox Modewarenhuizen in Uden-Veghel en omgeving naar Tanzania. Hij bouwde in de buurt van Arusha een opleidingscentrum voor voormalige straatkinderen, die op straat in de grote steden van Tanzania een uitzichtloos leven leiden. De jongens worden gedurende 4 jaar intern gehuisvest en nemen deel aan een technische opleiding, waarna ze met een staats erkend diploma het centrum verlaten met een garantie op een betaalde baan.” In de afgelopen 18 jaar verlieten ongeveer 1250 voormalige straatkinderen het opleidingscentrum, die in de horeca, het toerisme maar ook als timmerman, bouwvakker, elektricien en metaalbewerker de kost kunnen verdienen en in eigen en andermans levensonderhoud kunnen voorzien.

Lodge
De Watoto-Foundation heeft 8 jaar geleden voor de toeristen een Lodge gebouwd bestaande uit 22 cottages met een restaurant en een theetuin rondom een meer in de buurt van Arusha. Deze Lodge wordt geëxploiteerd door voormalige straatkinderen van de Watoto-Foundation. De opbrengsten vormen een belangrijke inkomstenbron voor het opleidingscentrum waar 50 leerlingen intern zijn gehuisvest. “Door het coronavirus in Tanzania bleven toeristen het aflopen anderhalf jaar massaal weg met als gevolg dat deze inkomsten fors daalden. Daarom is deze donatie van Paul Rüpp een financiële opsteker”, aldus Ton.

Overlijdensbericht Paul Verbeek 3-7-2021

Met diep respect voor alles wat hij als contactpersoon voor de Teresian Sisters Zambia (partner van de stichting Uden WereldWijd heeft gedaan, nemen we afscheid van

Paul Verbeek

Hoewel we zagen aankomen dat zijn leven op z’n eind liep als gevolg van een ongeneeslijke vorm van kanker, kwam het overlijdensbericht als bij een verrassing.

Paul heeft hij zich samen met zijn vrouw Margot jarenlang met volle overgave ingezet voor duurzame internationale ontwikkelingssamenwerking. Paul bezocht zijn project Teresian Sisters Zambia samen met zijn vrouw, die contactpersoon was van de stichting Chitungulu diverse keren.

Paul heeft fantastisch geleefd. Hij leefde zuinig en was gelijktijdig vrijgevig. Zijn wens was om de laatste maanden er een feestje van te maken. Op 3 juli 2021 overleed hij op 85 jarige leeftijd. 

Wij zullen ons Paul herinneren als een warme en betrokken man met een groot hart voor kansarme mensen in onze samenleving en in de derdewereldlanden. 

Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote Margot, zijn dochter Mariska en zijn zoon Flip en hun familie. Wij wensen hen allen veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Bestuur en partners van Uden WereldWijd

Nieuwe groene textielcontainers zijn een succes

Bron: Kliknieuws.nl

UDEN | Iedereen heeft waarschijnlijk de nieuwe groene textielcontainers al ontdekt. Eind vorig jaar zijn in de gemeente Uden de containers omgewisseld. De Stichting Uden WereldWijd heeft in Regain Recyclables B.V. Cuijk een nieuwe partner gevonden voor de inzameling van kleding en schoeisel. 

“We hebben al vele positieve reacties gehad”, vertelt secretaris Ton van der Vegt. “De textielcontainers zien er mooi gelakt uit, Ze hebben duidelijk zichtbare posters met wat er wel en niet in de bakken mag worden gedeponeerd. Ook geeft de poster van Uden Wereldwijd duidelijk de goede samenwerking met Regain weer.”

Gestolen
In de gemeente Uden kwam het voorheen regelmatig voor dat er kleding uit de inzamelcontainers werd gestolen. Na afloop bleven de opengescheurde zakken naast de container liggen. Dit leidde nogal eens tot klachten van omwonenden. Ton: “Deze kleding werd nat en vies en kon daardoor vaak niet meer hergebruikt worden, wat natuurlijk enorm zonde is. Regain heeft daarom bij de gemeente Uden voor een speciale container gekozen. Hierbij is het onmogelijk om het in de container gestopte textiel uit de container weg te nemen.”

Capaciteit
Een ander voordeel is dat deze textielcontainer een grotere capaciteit heeft. Hierdoor hoeven er minder transporten plaats te vinden. “Zo wordt het aantal transportbewegingen in de gemeente beperkt. Hiermee wordt een forse CO² besparing gerealiseerd. Dat geldt in belangrijke mate ook voor het hoge percentage van 95 procent hergebruik van het ingezamelde textiel. De overige 5 procent bestaat uit huishoudelijk restafval, dat in de containers wordt gestopt.”

Minder restafval
Samen met Regain en de gemeente Uden gaat Uden WereldWijd zich toeleggen op minder restafval in de kledingcontainers.
Regain en UWW laten de herkomst van het restafval in de kledingcontainers onderzoeken en ondernemen gerichte acties tegen deze overtreders. Met al deze maatregelen focust deze Cuijkse inzamelaar zich niet alleen op kwantitatieve maar ook op kwalitatief hoogwaardige inzameling.

Vergoeding
Door bovengenoemde maatregelen is ook weer mogelijk om een acceptabele vergoeding te bieden voor het ingezamelde textiel. Jan van den Boom, voorzitter van Stichting Uden WereldWijd: “In het afgelopen jaar bracht het ingezameld textiel bij de vorige inzamelbedrijf ondermeer door het inzakken van de tweedehands kledingmarkt en de hoge kosten van het verwerken van het restaval nauwelijks nog geld op. Dit betekent dat de Stichting Uden WereldWijd de komende jaren weer verzekerd is van opbrengsten uit de textielinzameling. Hiermee kan dan weer financiële ondersteuning geboden worden aan de derdewereldprojecten van onze partners.”

Meer informatie.
Wil je hier meer over weten? Voor meer informatie kun je terecht op de website van Stichting Uden WereldWijd: www.udenwereldwijd.org.