Categoriearchief: Laatste Nieuws

UWW ondersteunt in 2022 totaal 22 derdewereldprojecten.

Stichting Uden WereldWijd (UWW) heeft deze maand € 12.300,– euro uitgekeerd aan 

22 projecten in de ontwikkelingslanden. Deze uitkering is mogelijk door de opbrengst van het gescheiden aanbieden van in onbruik geraakt textiel en schoeisel in groene textielcontainers van Uden WereldWijd-Regain in de kerkdorpen Uden, Volkel en Odiliapeel.

Het bestuur van de stichting UWW steunt al 21 jaar organisaties uit de  genoemde kerkdorpen die projecten hebben in ontwikkelingslanden over de hele wereld. Er  zijn 26 partnerorganisaties aangesloten bij UWW. Zij kunnen gedurende het jaar projecten indienen, die vragen om een geldelijke ondersteuning. Deze aanvragen worden door de werkgroep “Fonds Kleinschalige Projecten” van UWW beoordeeld, voorgelegd aan het bestuur en na goedkeuring in de maand november gehonoreerd, waarna de bedragen worden uitgekeerd aan de partners.

Wim de Winter, penningmeester UWW, geeft aan: “Het is fantastisch dat we ook in 2022 totaal 

22 projecten hebben kunnen honoreren. Deze variëren van medische apparatuur, lesmateriaal voor praktijkonderwijs, aanschaf schooluniformen, hulpmiddelen gehandicapte kinderen en zoveel andere veelzeggende projecten”. 

De partners van UWW leggen ieder jaar netjes verantwoording af hoe het in het jaar daarvoor toegekende geld is besteed. 

Het geld komt zoals gezegd uit de inzamelingsopbrengst van textiel en schoeisel die in de 25 groene textielcontainers van het Textielinzamelbedrijf Regain Recyclables Cuijk worden gedepo-neerd. Deze staan op 14 plaatsen, namelijk 22 containers in Uden, 2 in Volkel en 1 in Odiliapeel. UWW heeft in 1998 van de gemeente vergunning gekregen om textiel in te zamelen. 

Ton van der Vegt, secretaris UWW, zegt in dat verband: “In 2020 is de markt in 2e hands kleding geheel ingestort door de coronacrisis. Dit resulteerde in een nulvergoeding door de toenmalige inzamelaar. Dit leidde tot het zoeken naar alternatieven om toch te kunnen blijven voldoen aan onze doelstelling. UWW  heeft deze gevonden met Regain Recyclables gevestigd te Cuijk.

 Uit de recente sorteeranalyse van Regain blijkt dat 77 % van de aangeleverde kleding wordt herdragen en 18% wordt hergebruikt. Van dit laatste deel kunnen weer garens, poetsdoeken en isolatiemateriaal, maar ook stoelen en tafels van textiel verstevigd met composiet worden gemaakt. Er mogen ook schone vodden, schoeisel en knuffels in de groene containers van Regain/Uden WereldWijd. Van de inzameling bestaat slechts 5% uit niet herdraagbare of recyclebare componenten. Hieruit gaat een klein deel uiteindelijk naar de afvalverbrandingsovens voor waste-to-energy. 

Regain Cuijk zelf ondersteunt ook diverse goededoelen projecten in Afrika. Zo schonken zij vanuit Nederland  vuilniswagens voor de huisvuilinzameling, het hergebruik van Petflessen en de bouw en inrichting van een ziekenhuis in de stad Dar Es Salaam Tanzania. 

In 2021 werd in de kerkdorpen ruim 200.000 kilogram textiel en schoeisel door de inwoners niet bij het huishoudelijk afval gedaan maar gescheiden aangeboden aan UWW.  Uit het meten van de textielcomponent in het restafval blijkt dat inmiddels ongeveer  85% gescheiden wordt aangeboden.

Jan van den Boom, voorzitter voegt er tot slot aan toe: “Maar het kan altijd nog beter. Graag doen we een oproep aan de inwoners om onze projecten met de kledingafgifte te blijven steunen, en … al het niet meer gebruikte textiel en schoeisel in de groene containers bij u in de buurt te deponeren. Stop die kleding dan wel in plastic zakken”. 

Meer informatie over onze partners en ons kunt u vinden op de website www.udenwereldwijd.org/partners-van-uww 

Ook kunt u ons bereiken via gro1685625482.djiw1685625482dlere1685625482wnedu1685625482@ofni1685625482

De  textielcontainers van UWW en REGAIN CUIJK.

Trap-in keert 34.500 euro uit aan vijftien goede doelen

Bron: Kliknieuws

UDEN | De jaarlijkse Trap-in fietstocht voor het goede doel in Uden en Volkel heeft in totaal 34.500 euro opgeleverd. Dat geld wordt verdeeld over vijftien geselecteerde projecten in ontwikkelingslanden, die elk 2.300 euro ontvangen.

Dit eindbedrag werd 28 juni bekend gemaakt tijdens de afsluitende medewerkersavond in de Eigen Herd. Aan de hand van een fotoreportage blikte voorzitter Dick van Doorn terug op de fietstocht, die traditioneel op Tweede Pinksterdag wordt verreden. De vertegenwoordigers van de vijftien projecten kregen de cheques uitgereikt en waren blij verrast met het mooie resultaat. Vanwege de vele regen op Eerste Pinksterdag en de matige weersverwachting voor Tweede Pinksterdag was de opkomst lager dan verwacht: 1.650 deelnemers tegen 2.150 in 2019. Zoals bekend kon vanwege corona in 2020 en 2021 niet worden gefietst. Met sponsoracties kon toen toch nog respectievelijk 2.000 euro en 1.700 euro per project worden uitgekeerd. Harrie van Duijnhoven ging weer langs bij zijn 500 trouwe sponsors en slaagde erin om weer een recordbedrag van 21.100 euro aan sponsorgeld binnen te halen. Ad Toonen zorgde ervoor dat via bedrijfssponsoring van 5.000 euro alle kosten vooraf konden worden gedekt, zodat alle opbrengsten van Tweede Pinksterdag rechtstreeks kunnen worden uitgekeerd aan de projecten.

UWW ondersteunt in 2021 totaal 22 derdewereldprojecten.

Stichting Uden WereldWijd (UWW) heeft deze maand ruim € 16.000,– euro uitgekeerd aan 

22 projecten in de ontwikkelingslanden. Deze uitkering is mogelijk door de opbrengst van het gescheiden aanbieden van in onbruik geraakt textiel en schoeisel in groene textielcontainers van Uden WereldWijd-Regain in de gemeente Uden.

Het bestuur van de stichting UWW steunt al 20 jaar organisaties uit de gemeente Uden, die projecten hebben in ontwikkelingslanden over de hele wereld. Binnen de gemeente zijn er 25 partnerorganisa-ties aangesloten bij UWW. Zij kunnen gedurende het jaar projecten indienen, die vragen om een geldelijke ondersteuning. Deze aanvragen worden door de werkgroep “Fonds Kleinschalige Projecten” van UWW beoordeeld, voorgelegd aan het bestuur en na goedkeuring in de maand november gehonoreerd, waarna de bedragen uitgekeerd aan de partners.

De nieuwe textielcontainers van UWW en REGAIN CUIJK.

Wim de Winter, penningmeester UWW, geeft aan: “Het is fantastisch dat we ook in 2021 totaal 22    projecten hebben kunnen honoreren. Deze variëren van het voorzien van de moestuin van een irrigatiesysteem in Kenya; de aanschaf van i-tablets voor het basisonderwijs in Zambia; educatieve projecten voor Masaai-meisjes in Kenia; het verstrekken van medische zorg in een kraamkliniek in Bangladesh; het aanleggen van viskwekerij in Tanzania en zoveel andere veelzeggende projecten”. 

De partners van UWW leggen ieder jaar netjes verantwoording af hoe het in het jaar daarvoor toegekende geld is besteed. Er is een bedrag van in totaal € 16.000,– op de bankrekeningen van de partners overgemaakt en dat is beduidend minder dan zij van ons gewend zijn, maar dat komt door het inzakken van de markt in herdraagbare kleding en de sterk dalende internationale afzet als gevolg van het Coronavirus. 

Het geld komt zoals gezegd uit de inzamelingsopbrengst van textiel en schoeisel die in de 25 nieuwe groene textielcontainers van het Textielinzamelbedrijf Regain Recyclables Cuijk worden gedepo-neerd. Deze containers staan op 14 plaatsen in de gemeente Uden, namelijk 22  in Uden, 2 in Volkel en 1 in Odiliapeel. UWW heeft in 1998 van de gemeente vergunning gekregen om textiel in te zamelen. 

Ton van der Vegt, secretaris UWW, zegt in dat verband: “Nadat in 2020 door het inzakken van de markt in 2e hands kleding er geen enkele vergoeding meer werd ontvangen van de toenmalige inzamelaar Sympany Utrecht, heeft UWW met de regionale organisatie Regain Recyclables gevestigd te Cuijk eind 2020 een nieuwe overeenkomst gesloten om het textiel en schoeisel in de gemeente Uden op te halen, te transporteren, te sorteren, waarna het textiel herdragen of hergebruikt wordt. Uit de recente sorteeranalyse van Regain blijkt dat 77 % van de aangeleverde kleding wordt herdragen en 18% wordt hergebruikt. Van dit deel kunnen weer garens, poetsdoeken en isolatiemateriaal, maar ook stoelen en tafels van textiel verstevigd met composiet worden gemaakt. Er mogen ook vodden worden aangeboden. Ook schoeisel en knuffels mogen in de groene containers van Regain/Uden WereldWijd. Van de inzameling bestaat slechts 5% uit niet herdraagbare of recyclebare componenten, waarvan uiteindelijk een klein deel naar de afvalverbrandingsovens voor wast-to-energy gaat. 

Regain Cuijk zelf ondersteunt ook diverse goede projecten, zoals  de huisvuilinzameling in de stad Dar Es Salaam Tanzania en het hergebruik van Petflessen in Tanzania en de bouw en inrichting van een ziekenhuis in Tanzania. 

Ton van der Vegt, secretaris UWW, meldt: “In 2020 werd in de gemeente Uden ruim 200.000 kilogram textiel en schoeisel door de inwoners van de gemeente Uden niet bij het huishoudelijk afval gedaan maar gescheiden aangeboden aan UWW”.  Omdat we toen geen vergoeding kregen voor het ingezameld textiel hebben we de projecten in 2021 ondersteund met het daarvoor in 2019 gereserveerde deel van de inzamelvergoeding.   

Jan van den Boom, voorzitter UWW:  “UWW adviseert de gemeente Uden om het gescheiden aanbieden van ondermeer textiel door haar inwoners steeds verder te optimaliseren, zodat in 2021 in totaal 90% van het textiel in het kader van de circulaire economie gescheiden van het restafval wordt aangeboden en een tweede leven krijgt. Zo helpen we dus niet alleen het milieu, maar tegelijkertijd ook de minderbedeelde medemens in de derde wereld. Uit het meten van de textielcomponent in het restafval blijkt, dat we in de gemeente Uden inmiddels op een percentage van  85% van het textiel dat gescheiden wordt aangeboden, zitten”.

 Jan van Boom voegt er tot slot aan toe: “Graag doen we een oproep aan de inwoners van de gemeente Uden om onze projecten met de kledingafgifte te blijven steunen, en … al het niet meer gebruikte textiel en schoeisel in de groene containers bij u in de buurt te deponeren. Stop die kleding dan wel in plastic zakken, want als de kleding in de container nat wordt, keurt men de inhoud in de hele container af en dat is zonde”. 

Bron: Kliknieuws

Nieuwsbrief Lombok 10-2021

Beste mensen,

Weer even tijd voor nieuws vanaf Lombok. Inmiddels gaat het sneller met de vaccinaties sinds de vaccins weer aangekomen zijn. De meeste mensen laten zich nu ook vaccineren. Komen ze niet opdagen dan gaat in sommige dorpen het dorpshoofd er op af en haalt de mensen alsnog op.
Het aantal besmettingen loopt terug, maar, nogmaals, ik heb het gevoel dat de cijfers niet kloppen.
De kinderen gaan weer naar school, al is het nog in groepjes en nog niet de hele dag. Ook de studenten kunnen weer naar de campus.
Veel mensen doen alsof er niets aan de hand is en gaan gewoon hun gang en dragen ook geen mondkapje meer. In de stad nog wel want daar moet het ook. Maar controle is er al niet meer dus……
Tot nog toe kunnen/mogen toeristen nog niet naar Indonesië komen met een toeristenvisum en ik vrees dat dit nog wel zal duren tot komend jaar. Maar, we houden de moed er maar in en blijven positief denken.

Welke hulp is geboden de afgelopen maanden?

Onderwijs:

  • Shania heeft weer kostgeld gekregen en geld voor een extra kursus Engels. Ze is bezig met haar skriptie en aan het afronden. Het ziet er goed uit, tot nog toe behaalt ze goede resultaten.
  • Galih heeft zijn semestergeld voor zijn studie ontvangen.
  • Dina heeft boekengeld gekregen. Zij zit in de laatste klas van de SMP.
  • Adi, Udin en Julia geld voor uniformen. een voor de kleuterschool en 2 voor de lagere school.
  • Rina heeft transportgeld gekregen om vanaf Gili Gede naar Lombok te gaan naar de SMK. Vanaf november heeft Rina een persoonlijke sponsor uit Nederland die haar ondersteunen via mij. Zij kan dan tevens met hun corresponderen en zo haar Engels ook blijven verbeteren , heel leuk en fijn!! Grote uitdaging voor haar en ze vindt het nog wel een beetje griezelig ha ha ha…

Medisch:

Transportkosten voor een baby net een hazenlip en haar ouders vanaf midden Lombok naar het ziekenhuis in Mataram. 14 t/m 16 oktober waren de gratis operaties weer en vele kinderen zijn weer geholpen.

Murti heeft extra geld gekregen om kosten voor de fysiopraktijk te kunnen betalen. Nu de corona zo lang aanhoudt wordt de situatie voor haar ook steeds moelijker. Inmiddels is er al minder personeel en is de praktijk niet meer elke dag volledig geopend…..Laten we hopen op een snelle verbetering

Overig:

Pak Udin , de vuilnisman op Gili Gede krijgt nog steeds zijn maandsalaris waar hij prima werk voor levert. Ook heeft hij weer 100 rijstzakken gekregen en is zijn kar gerepareerd waar kosten aan verbonden waren.

Sri heeft haar maandsalaris weer gekregen voor haar werk.

Ibu Anna heeft ook al ruim anderhalf jaar geen werk meer nu er geen toeristen meer komen. Zij kookte voor groepen die een tour hadden gedaan . We hebben haar een koelvitrinekast gegeven . Zij maakt nu snacks die ze in haar omgeving kan verkopen. De mensen komen bij haar thuis en bestellen ook. Het loopt goed en ze is er heel erg blij mee!

Pak Mamiq is ook gestart in zijn “container” aan de weg en ook bij hem begint het te lopen. Dolgelukkig dat er weer een inkomen is en de studie voor de kinderen betaald kan worden.

Op een ochtend hebben de kinderen van Gili Gede mij spontaan geholpen met schoonmaken. Heel leuk en verrassend. Toen we klaar waren heeft ieder een tandenborstel en tandpasta gekregen. Helemaal blij!!

Heel hartelijk bedankt wederom, mede namens ieder die geholpen is en vriendelijke groet van ieder vanaf Lombok,

Team Yaysan Bale Tereng

€ 5.000,- voor Watoto-Foundation

Ton en Paul bij de overhandiging. (foto: Henk Lunenburg)

Bron: Kliknieuws.nl

UDEN | Paul Rüpp overhandigde op maandag 4 oktober een cheque van 5000 euro aan Ton van der Vegt, ambassadeur van de Watoto-Foundation Tanzania.

Paul Rüpp nam op 16 september na 12 jaar afscheid als voorzitter van de Raad van Bestuur van de Avans Hogescholen ’s-Hertogenbosch, Breda, Tilburg en Roosendaal en liet de genodigden voor het afscheid in plaats van een afscheidscadeau voor zichzelf een financiële bijdrage doen voor de Watoto-Foundation, van Noud van Hout in Tanzania. Paul: “Sinds ik in 2017 een werkbezoek bracht aan de Watoto-Foundation Tanzania van Noud van Hout en zijn stichting, heb ik gezien hoe je met kleine bijdragen het leven van vele zwerfjongeren weer inhoud, hoop en toekomst kunt bieden. Ik ben verknocht geraakt aan de Watoto-Foundation.” Noud haalt met zijn social workers jongens tussen de 12 en 14 jaar van de straat in grote steden, die daar een uitzichtloos leven leiden en vaak verslaafd zijn. Hij geeft hen een 4-jarige beroepsopleiding. “Talenten worden daar volop benut en er zijn in de afgelopen jaren pareltjes uit voortgekomen. De relatie van mij met de beroepsopleidingen in Tanzania ligt voor de hand. Op deze manier help ik de stichting vooruit, die immers voor een groot deel afhankelijk is van vrijwillige bijdragen van bedrijven en particulieren. Daarom wist ik direct dat ik bij mijn afscheid geen cadeaus voor me zelf wilde, maar wel een donatie voor de Watoto-Foundation in Tanzania. Eigenlijk is dat een persoonlijk cadeau aan mij. Ik word van dit bijeengebrachte bedrag van 5000 euro heel erg blij en weet dat daarmee vele jongen weer een jaar onderwijs genieten. Prachtig toch.”

Opleidingscentrum
Ton van der Vegt vult hem aan. “In 2003 vertrok Noud van Hout, voormalig directeur van Hout-Brox Modewarenhuizen in Uden-Veghel en omgeving naar Tanzania. Hij bouwde in de buurt van Arusha een opleidingscentrum voor voormalige straatkinderen, die op straat in de grote steden van Tanzania een uitzichtloos leven leiden. De jongens worden gedurende 4 jaar intern gehuisvest en nemen deel aan een technische opleiding, waarna ze met een staats erkend diploma het centrum verlaten met een garantie op een betaalde baan.” In de afgelopen 18 jaar verlieten ongeveer 1250 voormalige straatkinderen het opleidingscentrum, die in de horeca, het toerisme maar ook als timmerman, bouwvakker, elektricien en metaalbewerker de kost kunnen verdienen en in eigen en andermans levensonderhoud kunnen voorzien.

Lodge
De Watoto-Foundation heeft 8 jaar geleden voor de toeristen een Lodge gebouwd bestaande uit 22 cottages met een restaurant en een theetuin rondom een meer in de buurt van Arusha. Deze Lodge wordt geëxploiteerd door voormalige straatkinderen van de Watoto-Foundation. De opbrengsten vormen een belangrijke inkomstenbron voor het opleidingscentrum waar 50 leerlingen intern zijn gehuisvest. “Door het coronavirus in Tanzania bleven toeristen het aflopen anderhalf jaar massaal weg met als gevolg dat deze inkomsten fors daalden. Daarom is deze donatie van Paul Rüpp een financiële opsteker”, aldus Ton.

Overlijdensbericht Paul Verbeek 3-7-2021

Met diep respect voor alles wat hij als contactpersoon voor de Teresian Sisters Zambia (partner van de stichting Uden WereldWijd heeft gedaan, nemen we afscheid van

Paul Verbeek

Hoewel we zagen aankomen dat zijn leven op z’n eind liep als gevolg van een ongeneeslijke vorm van kanker, kwam het overlijdensbericht als bij een verrassing.

Paul heeft hij zich samen met zijn vrouw Margot jarenlang met volle overgave ingezet voor duurzame internationale ontwikkelingssamenwerking. Paul bezocht zijn project Teresian Sisters Zambia samen met zijn vrouw, die contactpersoon was van de stichting Chitungulu diverse keren.

Paul heeft fantastisch geleefd. Hij leefde zuinig en was gelijktijdig vrijgevig. Zijn wens was om de laatste maanden er een feestje van te maken. Op 3 juli 2021 overleed hij op 85 jarige leeftijd. 

Wij zullen ons Paul herinneren als een warme en betrokken man met een groot hart voor kansarme mensen in onze samenleving en in de derdewereldlanden. 

Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote Margot, zijn dochter Mariska en zijn zoon Flip en hun familie. Wij wensen hen allen veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Bestuur en partners van Uden WereldWijd