Categorie archief: Laatste Nieuws

Textielinzameling en het coronavirus

Bron: Sympany

In heel Nederland zijn vergaande maatregelen van kracht om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Sympany valt onder de cruciale beroepsgroepen die door de overheid zijn bepaald. Onze primaire werkzaamheden van inzamelen en sorteren van textiel blijven doorlopen, tenzij de overheid andere beslissingen neemt. Ook in deze tijd zullen wij er alles aan doen om het proces voorspoedig te laten verlopen. 

Om verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan hebben wij maximale voorzorgsmaatregelen getroffen en volgen we de richtlijnen van het RIVM. Wij volgen de ontwikkelingen nauwlettend en zullen bijsturen waar nodig mochten nieuwe maatregelen van kracht worden. Medewerkers die thuis kunnen werken, werken zoveel mogelijk thuis. Op kantoor en in de sortering wordt 1,5 m afstand van elkaar gehouden en verspreiden we de werk-/pauze-tijden. Daarnaast worden de aanbevolen hygiënemaatregelen doorgevoerd. Personeel en vervoerders met verkoudheidsklachten blijven thuis.

De periode van winter naar lente is traditiegetrouw een moment om onze kledingkasten eens goed op te ruimen. We zien hier vaak een verhoogde hoeveelheid aan textiel in onze containers. Hier zijn wij uiteraard erg blij mee. Echter gezien de situatie in het land, waarbij veel huishoudens thuis zitten, zien we hier bovenop nog een extra stroom aan textiel. Een gevolg is dat onze containers overvol kunnen raken en wij het operationeel niet redden om overal op tijd te kunnen legen. Dit is uiteraard vervelend voor de omwonenden en zonde van het textiel.

Daarom een aantal tips:

 • Lever je textiel, in een gesloten plastic tas, schoon en droog in
 • Is een container vol? Meld het via [email protected] of via de social media
 • Leg geen zakken naast een overvolle container
 • Gooi geen textiel bij het huishoudafval

Wij danken jullie voor het begrip in deze periode. Wij zijn blij met ieder kledingstuk in onze container en zien ieder stuk textiel als waardevolle nieuwe grondstof. Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht dan zijn wij per mail bereikbaar op [email protected]

Projecten Trap-in 2020 bekend

Bron: Kliknieuws

Het bestuur van de Trap-in heeft de vijftien projecten bekend gemaakt, die in 2020 op financiële steun kunnen rekenen. De Trap-in wordt dit jaar gehouden op Tweede Pinksterdag, maandag, 1 juni. 

Trap-in 2016

Tot 24 december 2019 konden aanvragen voor Trap-in 2020 worden ingediend. Er kwamen dit keer negentien aanvragen binnen. Hieruit werden er op voordracht van de selectiecommissie veertien door het bestuur aangewezen. Samen met het pastoraal werk van pater Toon van Kessel in Chili betekent dat er ook dit jaar aan totaal vijftien ontwikkelingsprojecten financiële steun zal worden gegeven.
De veertien geselecteerde projecten, zijn:

 • Maria Vermeer, Amara Foundation, onderwijs aan meervoudig gehandicapte Kinderen in Kenia;
 • Tineke Stolk, Beautifulkidz, opstarten van een extra kleuterklas in Namibië;
 • Jolique den Dekker, Brufut Vooruit, bouw en materialen kraamunit in Gambia;
 • Margot Verbeek-Helsen, Chitungulu, voedselzekerheid door aanleg van een peulvruchtentuin in Zambia; 
 • Yvonne Verhagen, HWMCO, wateropvanginstallatie basisschool in Uganda;
 • Marianne Schepers-van Weert, Kinderen van de Zon, start van naaiopleiding in opvanghuis in Peru;
 • Ad Toonen, broeder Martin Sonnemans, inkomensvoorziening vrouwen van pygmeëen in Kameroen;
 • Monique Dortmans, Miss Maasai, scholing meisjes ter voorkoming van uithuwelijking en besnijdenis in Kenia;
 • Ranjan Palit, Puja Foundation, medische zorg met name aan zwangere vrouwen en kinderen in Bangladesh;
 • Marte van den Elzen, Second Home, opstart dagbesteding verstandelijk gehandicapten in Gambia;
 • Ike van de Goot, Steun voor Lombok, onderwijs en medische kosten van arme kinderen in Indonesië;
 • Harold van Zutphen, Venti Venti, aanleg watervoorziening bij school in Congo;
 • Ton van de Vegt, Watoto Foundation, schoolboeken, stroomvoorziening school een aanleg moestuin in Tanzania;
 • Rina Brugmans, Zweli Foundation, onderwijs, onderdak en ondersteuning aan aidswezen in Zuid-Afrika.

UWW ondersteunt in 2019 totaal 22 derdewereldprojecten

Stichting Uden WereldWijd (UWW) heeft deze maand ruim € 40.000,– euro uitgekeerd aan 22 projecten in de ontwikkelingslanden. Deze uitkering is mogelijk door de opbrengst van het gescheiden aanbieden van textiel en schoeisel  in textielcontainers in de gemeente Uden.

Het bestuur van de stichting UWW steunt al vele jaren  organisaties uit de gemeente Uden, die projecten hebben in  ontwikkelingslanden over de hele wereld. Binnen de gemeente zijn er vijfentwintig partnerorganisaties aangesloten bij UWW. Zij kunnen gedurende het jaar projecten indienen, die vragen om een geldelijke ondersteuning. Deze aanvragen worden door de werkgroep “Fonds Kleinschalige Projecten” van UWW beoordeeld, voorgelegd aan het bestuur en na goedkeuring in de maand november uitgekeerd aan de partners.

Wim de Winter, penningmeester UWW, geeft aan: “Het is fantastisch dat we in 2019 totaal 22    projecten hebben kunnen honoreren. Deze variëren van de bouw van een kraamkliniek, het geven van landbouwcursussen, de aanschaf van i-schooltablets voor het basisonderwijs, vervoer per boot van leerlingen naar een school op een eiland in een meer, een naaicursus voor gehandicapte moe-ders, het vertrekken van schooluniformen voor weeskinderen, het opzetten van een fysiotherapie-praktijk voor gehandicapte kinderen, aanschaf voorraad bonen, rijst en mais voor de leerlingen van een technische school met internaat en zoveel andere veelzeggende projecten”. De partners van UWW leggen ieder jaar netjes verantwoording af hoe het toegekende geld is besteed. Er werd een totaalbedrag van € 40.000,- overgemaakt op hun bankrekeningen.

Dit geld komt uit de inzamelingsopbrengst van textiel en schoeisel die in de 24 beige en groene textielcontainers van het Textielinzamelbedrijf Sympany worden gedeponeerd. Deze containers staan op 14 plaatsen in de gemeente Uden, namelijk 21 containers in Uden, 2 in Volkel en 1 in Odiliapeel.

UWW heeft van de gemeente vergunning gekregen om textiel in te zamelen. UWW heeft met de  landelijke organisatie SYMPANY gevestigd te Utrecht een overeenkomst gesloten om textiel en schoeisel op te halen, te transporteren, te sorteren, waarna het textiel herdragen of hergebruikt wordt. Het in onbruik geraakte textiel hoeft niet alleen herdraagbaar te zijn, maar mag ook echt alle andere soorten van textiel zijn van nieuw tot vodden met gaten en vlekken. Ook schoeisel en knuffels mogen in de beige en groene containers van Sympany/Uden WereldWijd.

De berg ingezameld textiel in de gemeente Uden wordt bij een bedrijf in Eindhoven gesorteerd en wat niet herdraagbaar is, wordt verwerkt tot grondstoffen. Hiervan kunnen weer garens, poetsdoe-ken en isolatiemateriaal, maar ook stoelen en tafels van textiel verstevigd met composiet worden gemaakt.

Sympany zelf ondersteunt ook diverse goede doelen, zoals voor het noodhulpfonds van het Rode Kruis en het opzetten van innovatieve textiel recycling projecten. Zij is zeer creatief in het ontwikkelen van nieuwe producten met textiel als grondstof. 

Ton van der Vegt, secretaris UWW, meldt: “In 2018 werd in de gemeente Uden ruim 225.000 kilogram textiel en schoeisel door de inwoners van de gemeente Uden niet bij het huishoudelijk afval gedaan en gescheiden aangeboden aan UWW. Ook onze zusterorganisatie Caritas st. Petrus Uden haalde nog eens 100.000 kilogram textiel op”.   

Graag continueren we dit particuliere initiatief en breiden de textielinzamelopbrengst zo mogelijk verder uit voor de toekomst. UWW adviseert de gemeente Uden om het gescheiden aanbieden van ondermeer textiel steeds verder te optimaliseren, zodat in 2020 in totaal 90% van het textiel in het kader van de circulaire economie gescheiden van het restafval wordt aangeboden en een tweede leven krijgt. Zo helpen we dus niet alleen het milieu, maar tegelijkertijd ook de minderbedeelde medemens in de derde wereld. Uit het meten van de textielcomponent in het restafval blijkt dat we in de gemeente Uden inmiddels op 85% van het textiel dat gescheiden wordt aangeboden, zitten.

Jan van den Boom, voorzitter UWW: “Graag doen we een oproep aan de inwoners van de gemeente Uden om onze projecten met de kledingafgifte te blijven steunen. En … al het niet meer gebruikte textiel en schoeisel in de beige en groene containers bij u in de buurt te deponeren”.

In maart van dit jaar ontvingen we van Sympany de afrekening van de inzamelopbrengsten over 2018. Dat bedrag van ruim € 40.000,-  geven we nu door naar de projecten van onze partners in diverse ontwikkelingslanden.

Meer informatie over onze partners en ons kunt u vinden op de website www.udenwereldwijd.org. Ook kunt u ons bereiken via [email protected] 

Project I-School tablets voor basisonderwijs van de Stichting Chitungulu Zambia 11-2019

De 75 intern gehuisveste leerlingen van de technische school van de Watoto-Foundation Tanzania

Nieuwsbrief Lombok 09-2019

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen dus er was weer veel geld nodig voor schoolkleding, boeken, schriften e.d. Daarnaast voor sommigen ook het maandgeld voor de school.

De onderstaande kinderen hebben we hier geld voor kunnen geven:

Maulana, Dina en Dinda, alom bekenden. Daarnaast is Rina er bij gekomen en zij woont op Gili Gede. Zij kan daar niet naar de SMA omdat die er niet is. Hiervoor moet zijn naar Lombok . Eerst met de boot en vervolgens nog met een busje. Rina is erg slim en met name heel erg goed in Engels. Zij heeft al een paar jaar les gehad toen we het Engelse program deden daar op de school en zij is altijd de beste. Ze wilde dolgraag verder leren en ik wil haar graag deze kans geven. Wij betalen nu de transportkosten voor haar elke maand waarvoor Rina ieder heel erg dankbaar is.

Een baby van 3 maanden oud heeft een hazenlip en kan straks gratis geopereerd worden maar haar gewicht is nog veel te laag en ze is nog te jong. Wij betalen voor melkpoeder voor de baby zodat ze sneller op gewicht kan komen zodat ze dan straks geopereerd kan worden.

Wat zijn de andere nieuwtjes?

Op 18 augustus zijn we met Dr Hamsu, de KNO arts en nog 2 Ned KNO artsen naar Gerung gegaan voor gratis onderzoek (audiometrie) en oren uitspuiten en het geven van tweedehands gehoorapparaten uit Ned aan mensen die dit hard nodig hebben maar niet kunnen betalen. Het was een groot sukses en fantastisch om te zien hoe dat allemaal te werk ging in de eenvoudige Puskesmas ( dorpskliniek) en daar buiten in de tuin ( daar werden de oren uitgespoten en de inhoud van de spuit ging naar de planten!!) De mensen waren heel erg blij en dankbaar!

In September is Dale weer overgekomen uit Australië om de Engelse lessen te doen. Dit keer op Gili Gede aan een gedeelte van de staff van Hotel Hula Hoop Bungalows. Zeer zinvol en erg leuk met een enthousiast stel mensen!

Ook het vuilnisproject gaat door. En inmiddels is er in Midan op Lombok al een huis met ecobricks gebouwd. Heel sterk en goed en het wordt gebruikt als workshop voor diverse lessen in het dorp en ook als Posyandu ( zuigelingenzorg) Dit is het eerste gebouw met ecobricks en een test. Blijkt het inderdaad zo goed dan zullen er meer volgen.

Op Gili Gede zijn we verder gegaan met maken en plaatsen van vuilnisbakken gemaakt van ecobricks en bamboe. We waren heel erg blij en verrast te zien hoeveel schoner het op die plekken nu is. Nu zijn we bezig met het uitwerken van een plan om het plastic en glas en blik naar Lombok te krijgen. Een hele klus en dat vergt veel tijd,  maar we gaan er voor….

En….nu ook de tijd dat verschillende sponsoren die hier vorig jaar tijdens de aardbevingen waren weer terugkomen. Zij willen graag zien hoe hun geld besteed is dus gaan we regelmatig op pad met hen om van alles te kunnen laten zien en te vertellen. Het was geweldig om dit te kunnen doen en hartverwarmend!

Een van deze sponsoren was de fam Wesselink. Zij hebben tevens een verslag gemaakt dat je hier kunt lezen.

Ook hebben we nu zowel de akte van de officiële Stichting Bale Tereng rond als de akte van de samenwerking met Stichting MOL in Ned . Heel fijn want dit geeft ons meer mogelijkheden om volunteers over te laten komen en een betere mogelijkheid om vergunning te krijgen om andere activiteiten te kunnen doen. Zijn we dus heel blij mee!

Jullie zijn weer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nogmaals heel veel dank , mede namens allen die geholpen zijn,

Jantine.

Geslaagd mini-symposium en lintje voor Marianne Schepers!

Beste Partner van Uden WereldWijd,

Het mini-symposium van afgelopen woensdag 26 juni in de Kruisherenkapel  was een waar succes. Mede dankzij jullie promotie was de opkomst geweldig. Er zijn meer dan 150 bezoekers  geweest. Natuurlijk zijn we onze sprekers, die als gemeenschappelijk thema hadden dat we dingen SAMEN moeten doen, heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage. Naast de felicitaties voor ons 20-jarig jubileum hebben we heel veel positieve reacties mogen ontvangen.

Natuurlijk was de afsluiter van de burgemeester door het uitreiken van een lintje aan onze partner Marianne Schepers een onverwacht hoogtepunt. Zij liet weten dat deze oorkonde ook jullie allemaal toekomt voor al het werk en de inspanningen die jullie elke dag weer verrichten om de wereld van de armen een stukje beter te maken. Daarom ook aan jullie allemaal de felicitaties.

We zien jullie graag allemaal weer in goede gezondheid op de volgende PartnerGroepBijeenkomst begin september. Een vooraankondiging volgt binnenkort.

Met vriendelijke groeten,

namens het bestuur van Stichting Uden WereldWijd,

Jan van den Boom, voorzitter