Categorie archief: Laatste Nieuws

UWW ondersteunt in 2018 totaal 26 derdewereldprojecten

Stichting Uden WereldWijd (UWW) heeft deze maand ruim 32.500,– euro uitgekeerd aan 26 projecten in de ontwikkelingslanden. Deze uitkering is mogelijk door de opbrengst van het scheiden van textiel en schoeisel  in de gemeente Uden.

Het bestuur van de stichting UWW steunt al vele jaren  organisaties uit de gemeente Uden, die projecten hebben in  ontwikkelingslanden over de hele wereld. Binnen de gemeente zijn er vijfentwintig partnerorganisaties aangesloten bij UWW. Zij kunnen gedurende het jaar projecten indienen, die vragen om een geldelijke ondersteuning. Deze aanvragen worden door de werkgroep “Fonds Kleinschalige Projecten” van UWW beoordeeld, voorgelegd aan het bestuur en na goedkeuring in november uitgekeerd aan de partners.

Wim de Winter, penningmeester UWW, geeft aan: “Het is fantastisch dat we in 2018 totaal 26  projecten kunnen honoreren. Deze variëren van de aanschaf van schooluniformen, het geven van landbouwcursussen, de aanschaf van i-schooltablets, naaiopleidingen voor alleenstaande moeders, koksopleiding, de herbouw van scholen op Lombok en zoveel andere veelzeggende projecten”. De partners van UWW leggen ieder jaar netjes verantwoording af hoe het toegekende geld is besteed. Er werd een totaalbedrag van 32.500,- euro overgemaakt op hun bankrekeningen.

Dit geld komt uit de inzamelingsopbrengst van textiel en schoeisel die allebei in de 23 beige en groene textielcontainers van het Textielinzamelbedrijf Sympany worden gedeponeerd. Deze containers staan op 14 plaatsen in de gemeente Uden, namelijk 20 containers in Uden, 2 in Volkel en 1 in Odiliapeel.

UWW heeft van de gemeente vergunning gekregen om textiel in te zamelen. UWW heeft met de  landelijke organisatie SYMPANY gevestigd te Utrecht een overeenkomst gesloten om textiel en schoeisel op te halen, te transporteren, te sorteren, waarna het textiel herdragen of hergebruikt wordt. Het in onbruik geraakte textiel hoeft niet alleen herdraagbaar te zijn, maar mag ook echt alle andere soorten van textiel zijn van nieuw tot vodden met gaten en vlekken. Ook schoeisel en knuffels mogen in de beige en groene containers van Sympany/Uden WereldWijd.

De berg ingezameld textiel wordt gesorteerd en wat niet herdraagbaar is wordt verwerkt tot grondstoffen. Hiervan kunnen weer garens, poetsdoeken en isolatiemateriaal, maar ook stoelen en tafels van textiel verstevigd met composiet worden gemaakt.

Sympany zelf ondersteunt ook diverse goede doelen, zoals voor het noodhulpfonds van het Rode Kruis en het opzetten van textiel recycling projecten. Zij is zeer creatief in het ontwikkelen van nieuwe producten met textiel als grondstof.

Ton van der Vegt, secretaris UWW, meldt: “In 2017 werd in de gemeente Uden ruim 200.000 kilogram textiel en schoeisel door de bewoners uit het huishoudelijk afval gehaald en gescheiden aangeboden aan UWW. Ook onze zusterorganisatie Caritas st. Petrus Uden haalde nog eens 100.000 kilogram textiel op”.  

Graag continueren we dit particuliere initiatief en breiden de textielinzamelopbrengst zo mogelijk verder uit voor de toekomst. UWW adviseert de gemeente Uden om het gescheiden aanbieden van ondermeer textiel steeds verder te optimaliseren, zodat in 2020 in totaal 90%  van het textiel in het kader van de circulaire economie gescheiden van het restafval wordt aangeboden en een tweede leven krijgt. Zo helpen we dus niet alleen het milieu, maar tegelijkertijd ook de minderbedeelde medemens in de derde wereld.

Jan van den Boom, voorzitter UWW: “Graag doen we een oproep aan de inwoners van de gemeente Uden om onze projecten met de kledingafgifte te blijven steunen. En … al het niet meer gebruikt textiel en schoeisel in de beige en groene containers bij u in de buurt te deponeren”.

In maart van dit jaar ontvingen we van Sympany de afrekening van de inzamelopbrengsten over 2017. Dat bedrag van ruim 32.500,-  euro geven we nu door naar de projecten van onze partners in diverse ontwikkelingslanden.

Meer informatie over onze partners en ons kunt u vinden op de website www.udenwereldwijd.org

Ook kunt u ons bereiken via info@udenwereldwijd.org

Stichting Uden WereldWijd is deelnemer aan het evenement “Udense Kracht”

Afgelopen zondag 7 oktober heeft UWW acte de présence gegeven in de Markthal bij het evenement Udense Kracht.

Tezamen met 35 andere vrijwilligersorganisaties  hebben we ons gepresenteerd in een stand gezamenlijk met onze zusterorganisatie Caritas.

Hiermee dragen we onze doelstelling uit om de Udenaren bewust te maken dat afvalscheiding en met name het scheiden van textiel en schoeisel een goede zaak is.

Meer informatie vindt u in het Udens Weekblad en op de site http://www.udensekracht.nl/

Partnergroepbijeenkomst 3 september 2018

De komende UWW-Partnergroepbijeenkomst (PGB) is op maandag 03 september 2018 (morgen dus!) om 19.30 uur in de vergaderruimte van de Solidariteitswerkplaats aan de Violierstraat 1,Uden (voormalig PTT-kantoor Uden ingang achterzijde).

We hopen dat u deze datum in Uw agenda genoteerd hebt staan en dat we een of meerdere vertegenwoordigers van de bij het UWW aangesloten partners op die avond welkom mogen heten.


Steun voor Lombok bedankt Uden WereldWijd

De recente aardbevingen op Lombok zijn een regelrechte ramp! Veel doden, ontelbare gewonden, huizen en infrastructuur zwaar beschadigd.

Na de hulpvraag van Steun voor Lombok aan Stichting Uden WereldWijd was er geen twijfel mogelijk. Steun voor Lombok kon een aanzienlijke financiële donatie tegemoet zien waar 1ste hulp mee gefinancierd kon worden. En daar willen de bewoners van Lombok Stichting Uden WereldWijd hartelijk voor bedanken!Lees de meest recente berichtgeving over deze ramp op Lombok op de website van Steun voor Lombok en op de Facebook pagina. Like en delen wordt erg op prijs gesteld!

URL website: https://steunvoorlombok.nl/

Facebook: https://www.facebook.com/steunvoorlombok/


Vreemde email

Beste partner van Uden WereldWijd,

Het lijkt erop dat de computer van onze secretaris Ton van der Vegt is gehackt.

Misschien heeft een raar bericht over een bijdrage aan hem voor zijn reis naar Oekraïne ook u bereikt.

Wilt u dat a.u.b. verwijderen en hierop helemaal niet reageren.

Ton is alle maatregelen aan het nemen om dit in de toekomst te voorkomen.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,

Jan van de Boom, voorzitter UWW

Hulp aan afgelegen kampongs Lombok

Allereerst wil ik jullie laten weten dat de positieve reacties op de mail en Facebookpagina https://www.facebook.com/steunvoorlombok met de hulpvraag overweldigend en hartverwarmend zijn!! Velen hebben deze ook nog eens doorgestuurd zodat er nog meer reacties komen en het geld binnen stroomt!!!

Maar het is nu onmogelijk om ieder persoonlijk te bedanken mede doordat ik velen ook niet ken en niet weet wie er stort omdat ik daar nog geen overzicht over heb en waarschijnlijk ook onvolledig krijg op korte termijn.

Wij zijn aan het voorbereiden voor morgen en hebben al veel ingekocht. Veel goederen raken op en als het er nog is vragen ze giga prijzen!!!! We gaan met 2 dichte auto’s in plaats van pick up trucks dat is beter en veiliger.

Er is al iemand vooraf naar de plek gegaan om ons te laten weten of we er goed kunnen komen en er niet inmiddels een brug stuk is of wegen onbereikbaar en dat is in orde. Ook de laatste 24 uur geen bevingen meer en ik zie dit alles als een goed voorteken.

Na zondag hoop ik jullie weer te kunnen informeren en hoop van harte dat jullie de info dan willen doorsturen.

Hier onder nog enkele foto’s van de inkopen en de start van het in zakken verdelen hiervan voor de families

En een aantal foto’s van het getroffen gebied waar we heen gaan die ik heb doorgekregen van degene die al daar is.

Update: Aardbevingen Lombok

Wederom zijn er zware naschokken geweest op Lombok! Inmiddels hebben we diverse mensen gesproken en het is een regelrechte ramp! Ons geliefde eiland totaal in puin. We zien er veel van op TV en lezen het in de kranten maar hoe kan de situatie beter geschetst worden dan een persoonlijk verslag van Jantine. Lees, huiver en leef mee:

Korte e-mail:

Dank jullie wel ,wij zijn safe en het huis heeft maar weinig schade opgelopen maar het is een hele grote ramp!!
Hier onder mijn eerste bericht dat ik jullie nu verstuur want ik kan alle mails en sms en tel niet meer aan.
Inmiddels alle toeristen van de gili’s geëvacueerd. Vannacht nog 4 naschokken. Winkels en scholen nog dicht. Heel erg veel mensen zijn dakloos. Ieder bang en in paniek en meesten slapen nog buiten. Zijn ook veel kampen opgezet.

Kort verslag:

 

Even snel , hartelijk dank voor jullie bezorgdheid. Het was 7.1!!! Nog heftiger dan de vorige. Wij zijn o.k. en onze vrienden ook en Gili Gede ook.

MAAR…al 182 mensen dood en heel veel gewonden en erg veel vernield het is een grote ramp!
Hier raakten de mensen in de kampung in paniek en kwamen allemaal met matrasjes en kussens naar ons en lagen overal bij ons op het pad, een puinhoop!! Drinken, eten , roken…..huilen ….Gelukkig ben ik kalm en heb ze gezegd rustig te blijven en niet te gaan rennen en dat hielp wel. Toen kwam er een tsunami waarschuwing en ging ieder weg naar de bergen en Din vond dat wij moesten meegaan. Dus mee. In het donker ( mati lampu) maar kon nog een zaklamp meenemen. Door de rijstvelden in een lange stoet als vluchtelingen in het donker, het leek net als wat ik op t.v. zie en nu liepen wij er bij!!! Maar toen we weer op een weg kwamenwas het vreselijk!!! Honderden mensen in trucks geladen, op motoren, lopend, allemaal op de vlucht, Dit is veel gevaarlijker dacht ik een en al opstopping!! Als er nu een beving komt!!! Wij zijn terug gegaan met Din en Ronnie en de kids. Gelukkig maar. Velen zitten nog in hogere gebieden en zijn bang of huis kapot…..
Mar zit ook in een nu net opgezet kamp in de rijstvelden….haar huis is ook gescheurd en ze zijn bang….
Ik heb verder niemand nog kunnen spreken want er was geen signaal vanwege mati lampu en nu stromen de berichten binnen …..

Maar wij zijn dus o.k. en we hopen van harte dat het nu even rustig blijft!!

Liefs voor allemaal, ook namens Holis,

Jantine