Categoriearchief: Laatste Nieuws

Overlijdensbericht Paul Verbeek 3-7-2021

Met diep respect voor alles wat hij als contactpersoon voor de Teresian Sisters Zambia (partner van de stichting Uden WereldWijd heeft gedaan, nemen we afscheid van

Paul Verbeek

Hoewel we zagen aankomen dat zijn leven op z’n eind liep als gevolg van een ongeneeslijke vorm van kanker, kwam het overlijdensbericht als bij een verrassing.

Paul heeft hij zich samen met zijn vrouw Margot jarenlang met volle overgave ingezet voor duurzame internationale ontwikkelingssamenwerking. Paul bezocht zijn project Teresian Sisters Zambia samen met zijn vrouw, die contactpersoon was van de stichting Chitungulu diverse keren.

Paul heeft fantastisch geleefd. Hij leefde zuinig en was gelijktijdig vrijgevig. Zijn wens was om de laatste maanden er een feestje van te maken. Op 3 juli 2021 overleed hij op 85 jarige leeftijd. 

Wij zullen ons Paul herinneren als een warme en betrokken man met een groot hart voor kansarme mensen in onze samenleving en in de derdewereldlanden. 

Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote Margot, zijn dochter Mariska en zijn zoon Flip en hun familie. Wij wensen hen allen veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Bestuur en partners van Uden WereldWijd

Nieuwe groene textielcontainers zijn een succes

Bron: Kliknieuws.nl

UDEN | Iedereen heeft waarschijnlijk de nieuwe groene textielcontainers al ontdekt. Eind vorig jaar zijn in de gemeente Uden de containers omgewisseld. De Stichting Uden WereldWijd heeft in Regain Recyclables B.V. Cuijk een nieuwe partner gevonden voor de inzameling van kleding en schoeisel. 

“We hebben al vele positieve reacties gehad”, vertelt secretaris Ton van der Vegt. “De textielcontainers zien er mooi gelakt uit, Ze hebben duidelijk zichtbare posters met wat er wel en niet in de bakken mag worden gedeponeerd. Ook geeft de poster van Uden Wereldwijd duidelijk de goede samenwerking met Regain weer.”

Gestolen
In de gemeente Uden kwam het voorheen regelmatig voor dat er kleding uit de inzamelcontainers werd gestolen. Na afloop bleven de opengescheurde zakken naast de container liggen. Dit leidde nogal eens tot klachten van omwonenden. Ton: “Deze kleding werd nat en vies en kon daardoor vaak niet meer hergebruikt worden, wat natuurlijk enorm zonde is. Regain heeft daarom bij de gemeente Uden voor een speciale container gekozen. Hierbij is het onmogelijk om het in de container gestopte textiel uit de container weg te nemen.”

Capaciteit
Een ander voordeel is dat deze textielcontainer een grotere capaciteit heeft. Hierdoor hoeven er minder transporten plaats te vinden. “Zo wordt het aantal transportbewegingen in de gemeente beperkt. Hiermee wordt een forse CO² besparing gerealiseerd. Dat geldt in belangrijke mate ook voor het hoge percentage van 95 procent hergebruik van het ingezamelde textiel. De overige 5 procent bestaat uit huishoudelijk restafval, dat in de containers wordt gestopt.”

Minder restafval
Samen met Regain en de gemeente Uden gaat Uden WereldWijd zich toeleggen op minder restafval in de kledingcontainers.
Regain en UWW laten de herkomst van het restafval in de kledingcontainers onderzoeken en ondernemen gerichte acties tegen deze overtreders. Met al deze maatregelen focust deze Cuijkse inzamelaar zich niet alleen op kwantitatieve maar ook op kwalitatief hoogwaardige inzameling.

Vergoeding
Door bovengenoemde maatregelen is ook weer mogelijk om een acceptabele vergoeding te bieden voor het ingezamelde textiel. Jan van den Boom, voorzitter van Stichting Uden WereldWijd: “In het afgelopen jaar bracht het ingezameld textiel bij de vorige inzamelbedrijf ondermeer door het inzakken van de tweedehands kledingmarkt en de hoge kosten van het verwerken van het restaval nauwelijks nog geld op. Dit betekent dat de Stichting Uden WereldWijd de komende jaren weer verzekerd is van opbrengsten uit de textielinzameling. Hiermee kan dan weer financiële ondersteuning geboden worden aan de derdewereldprojecten van onze partners.”

Meer informatie.
Wil je hier meer over weten? Voor meer informatie kun je terecht op de website van Stichting Uden WereldWijd: www.udenwereldwijd.org.

De Projecten voor de Trap-in 2021 zijn bekend!

Bron: website Trap-in

Het bestuur van de Trap-in heeft de 15 projecten bekend gemaakt die voor 2021 zijn genomineerd voor een donatie. De Trap-in staat op de kalender genoteerd op Tweede Pinksterdag, 24 mei 2021.

Er kwamen dit keer 17 aanvragen binnen. Hieruit werden er op advies van de selectiecommissie 14 door het bestuur toegewezen. Samen met het werk van pater Van Kessel in Chili kunnen in totaal weer 15 kleinschalige ontwikkelingsprojecten financieel worden geholpen.

Vanwege de Corona is het nog erg onzeker of de Trap-in dit jaar kan doorgaan. Als de fietstocht niet mogelijk blijkt, zullen de onderstaande projecten worden meegenomen als goed doel voor de Trap-in 2022.

De veertien inzenders, alsmede hun geselecteerde projecten zijn:

 • Maria Vermeer, Amara Foundation, Onderwijs aan meervoudig gehandicapte kinderen, Kenia
 • Jolique den Dekker, Brufut Vooruit, Bouw en materialen kraamunit, Gambia
 • Margot Verbeek-Helsen, Chitungulu, Voedselzekerheid door aanleg peulvruchtentuinen, Zambia
 • Yvonne Verhagen, HWMCO, Wateropvanginstallatie basisschool, Uganda
 • Marianne Schepers-van Weert, Kinderen van de Zon, Opstart naaiopleiding in opvangcentrum, Peru
 • Ellen Romviel en Piet Verkuijlen, Marijn, Opknappen bibliotheek voor ondersteuning onderwijs, Nicaragua
 • Ad Toonen, Martien Sonnemans, Inkomensvoorziening vrouwen pygmeeen, Kameroen
 • Monique Dortmans, Miss Maasai, Onderwijs aan meisjes ter voorkoming vrouwenbesnijdenis, Kenia
 • Ranjan Palit, Puja, Medische zorg met name aan zwangere vrouwen en jonge kinderen, Bangladesh
 • Pierre Schreuder, Second Home, Dagbesteding mensen met een handicap, Gambia
 • Ike van der Goot, Steun voor Lombok, Onderwijs en medische kosten arme kinderen, Indonesie
 • Wim van de Wetering, The Next Smile, Onderwijs ter voorkoming van kinderarbeid, Tanzania
 • Ton van de Vegt, Watoto Foundation, Aanschaf matrassen drop-in centre straatkinderen, Tanzania
 • Rina Brugmans, Zweli Foundation, Voeding kinderen, Zuid-Afrika.