ANBI status

ANBI logoDe Belastingdienst heeft onder het dossiernummer 88657 aan Uden WereldWijd de ANBI status verstrekt. Wij zijn volgens de regelgeving een “Algemeen Nut Beogende Instelling”

Nu zult u zeggen, dat wisten wij al want kleding wordt toch voor een goed doel ingezameld? Dat klopt helemaal maar wat houdt  nu eigenlijk die ANBI status in?


Algemene regels

Goede doelen moeten voldoen aan bepaalde regelgeving om aangemerkt te worden als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Wanneer zij aangemerkt zijn als ANBI dan genieten zij belastingvoordeel. Hetzelfde geldt voor u als donateur aan een ANBI. Zo mag u bijvoorbeeld bepaalde giften aftrekken van uw belastbaar inkomen in de opgave inkomstenbelasting.

Publicatieplicht ANBI’s

De overheid heeft op 16 juli 2013 bepaald dat de verstrekking van informatie door goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde wordt voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van de ANBI’s. Met ingang van 1 januari 2014 moet er een aantal gegevens gepubliceerd worden zoals contactgegevens, bestuur, doelstellingen / beleid en financiën. Via ANBI.nl kunt u binnenkort deze informatie voor de aangesloten goede doelen bekijken.

Status van ANBI is te vinden op: www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken