Bestuur

bestuur 2Stichting Uden WereldWijd heeft een actief bestuur. Vijf mensen besteden hun vrije tijd aan het organiseren van de nodige activiteiten om de doelstellingen van de stichting te realiseren.

Doordat Uden WereldWijd de vergunning verleend heeft gekregen voor de kledinginzameling in de gemeente Uden, hebben wij regelmatig overleg met deze gemeente, Sympany en diverse scholen.


Het bestuur is samengesteld uit de volgende personen:

NAAM FUNCTIE CONTACT TELEFOON
Jan van den Boom Voorzitter  naar het contactformulier 0653 173 700
TonTon van der Vegt Secretaris / Kledinginzameling naar het contactformulier 0639 221 811
Wim de Winter Penningmeester / coördinator FKP naar het contactformulier  0630 006 720
Pauke Rouppe Bestuurslid naar het contactformulier 0628 701 362
ikeIke van der Goot Bestuurslid naar het contactformulier  0614 331 590

Mocht u vragen hebben over de kledinginzameling in de gemeente Uden, een kledingcontainer die vol is, een project waarmee wij samenwerken of wat dan ook, kijk hierboven even wie u hiervoor rechtstreeks kunt benaderen. Op de contactpagina ziet u verdere mogelijkheden om met ons in contact te treden.

Wilt u een donatie overmaken dan zijn wij u natuurlijk altijd dankbaar; wij zullen u direct als wij het geld ontvangen hebben een bericht sturen. Een donatie kan worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL91RABO.0171.563.190 ten name van Stichting Uden WereldWijd.

Conform de statuten van UWW, artikel 7 lid 3, wordt aan de leden van het bestuur geen beloning toegekend.