Doelstelling

doelstelling

Stichting Uden WereldWijd heeft haar tweeledige doelstelling als volgt gedefinieerd.

  1. Het in praktische, materiële, formele en informele zin ondersteuning geven aan de activiteiten van haar Partners, individueel of indirect via PartnerGroepBijeenkomst (PGB).
  2. Het bewustwordingsproces bij de bevolking op gang brengen en stimuleren met betrekking tot de  noodzaak van Internationale Ontwikkelingssamenwerking.

images

Dit doen wij met beperkte financiële middelen welke gegenereerd worden uit de aan ons gegunde vergunning om kleding en schoeisel in te zamelen.

Hiervoor werken wij in de gemeente Uden samen met de inzamelaar REGAIN, herkenbaar aan de welbekende groene containers van REGAIN met het Uden WereldWijd logo.