Financieel overzicht

Financieel overzicht

Hier vindt u de financiële onderbouwing van de inkomsten en uitgaven van de Stichting Uden WereldWijd.

Een mooie  positieve balans van een financieel gezonde stichting die werelwijd mooie projecten mag ondersteunen.

Door de kascontrolecommissie in orde bevonden en in de bestuursvergadering van 07-04-2022 door het bestuur vastgesteld.

Aan de penningmeester is decharge verleend voor het door hem gevoerde financiële beleid.