Financieel overzicht

Financieel overzichtHier vindt u de financiële onderbouwing van de inkomsten en uitgaven van de Stichting Uden WereldWijd.

Een mooie  positieve balans van een financieel gezonde stichting die werelwijd mooie projecten mag ondersteunen.

Het financieel Jaaroverzicht 2018 is vastgesteld door het bestuur tijdens de bestuursvergadering van 5 april 2019

Aan de penningmeester is decharge verleend voor het door hem gevoerde financiële beleid.