Inzamelaar Regain


REGAIN B.V. uit Cuijk is een familiebedrijf dat zich reeds sinds 1997 gespecialiseerd heeft in het inzamelen en verwerken van gebruikte kleding c.q. textiel en aanverwante artikelen.

Zij hebben zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een professionele en betrouwbare organisatie die de hele keten van inzameling, rapportage, verwerking en vermarkten van gebruikt textiel beheerst. REGAIN is een organisatie met een sterke betrokkenheid bij milieu en maatschappij, die zich ten doel heeft gesteld een zo hoog mogelijk percentage hergebruik te realiseren door kwalitatieve inzameling. Het toepassen van verbeterde inzamelmethoden en het stimuleren van de inwoners om kleding en textiel gescheiden in te leveren zijn een geïntegreerd onderdeel van alle bedrijfsactiviteiten. REGAIN ontwikkelt continu nieuwe inzamelmethoden waarbij transparantie, mate van hergebruik en het verlagen van de brengdrempel centraal staan.

Op de locatie in Cuijk zamelt REGAIN bijvoorbeeld kleding in via het concept ‘Cash voor Kleren’. Zij doneren voor elke kilogram een vergoeding aan lokale verenigingen en stichtingen o.a. de Stichting Wensambulance Brabant. REGAIN zamelt momenteel in Nederland textiel in voor o.a. gemeenten en stichtingen, maar ook op grote schaal in Duitsland via het door henzelf ontwikkelde CityGreenPoint concept (www.citygreenpoint.nl), waarbij meerdere grondstoffen gecombineerd worden ingezameld om zo grote retail-ketens te ondersteunen in hun afvalmanagement.

Daarnaast is REGAIN ook met dochterondernemingen gevestigd in Tanzania, waar ze actief zijn in de huishoudelijk afvalinzameling (www.africanenvironmentalconcepts.com) en de inzameling en verwerking van PET-plastic (www.plasticrecyclingafrica.com)

Visie REGAIN

Het terugdringen van vervuiling en realiseren van meer hergebruik van grondstoffen door te focussen op kwaliteit van inzameling in plaats van kwantiteit.

Missie REGAIN

Door een hoge mate van betrokkenheid en maatwerk een zo hoog mogelijk percentage hergebruik realiseren via de textielinzameling voor gemeenten en stichtingen. Door een hoger percentage hergebruik tegelijkertijd zorgen dat er lokaal/regionaal een win-win situatie gecreëerd kan worden, waarbij lokale ondernemers, stichtingen en overheden alle profiteren van een professionele, kwalitatieve textielinzameling. Op deze manier wordt een beter milieu direct gekoppeld aan een betere leefbaarheid in de inzamelregio. Dat zorgt voor meer enthousiasme, transparantie en verlaging van de brengdrempel, zodat voor alle facetten een positieve bijdrage geleverd kan worden.

Bij REGAIN zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt welkom om een nieuwe start te maken. Het verleden is geen reden om iemand niet aan het arbeidsproces te laten deelnemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *