Inzamelaar Sympany

SympanySYMPANY  is in 2015 ontstaan uit een fusie tussen KICI en Humana.

Door een klein gebaar maken zij een groot verschil. Dat doen ze door kleding, overig textiel en schoeisel in te zamelen in tal van Nederlandse gemeenten en bij winkeliers. Het geld dat ze hiermee verdienen gaat naar projecten die bijdragen aan een betere balans tussen mens en milieu. Sympany zamelt vanuit gemeenten in via de bekende beige containers en middels huis-aan-huis inzamelrondes, zij werkt ook samen met het bedrijfsleven en instellingen bij diverse inzamelacties.

Sympany is een sociaal ondernemer. Sympany heeft noch politieke noch religieuze achtergronden. Wat het inzamelen, sorteren en verkopen van textiel opbrengt zet men in om mensen die in kansarme situaties leven te helpen. Elk jaar geven ze circa 20 miljoen kilo kleding en overig textiel een tweede leven. Het wordt opnieuw gedragen of gerecycled tot nieuwe producten. Daarbij zorgen ze voor werkgelegenheid, ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Alle kleding wordt verkocht. De opbrengst gaat naar projecten die zelfredzaamheid en duurzaamheid nastreven met een steeds sterkere focus op de textielindustrie. Ze willen boeren leren om meer uit hun grond te halen zonder extra belasting voor de omgeving. Ze leiden studenten op in praktische beroepen als timmerman, naaister e.d. en houden bij alles wat ze doen de balans tussen mens en milieu en in de gaten.

Visie

Hun werk zorgt voor een betere wereld waar mensen kansen krijgen om zelfredzaam te worden en oog hebben voor duurzaam ondernemen.

Missie

Door overdracht van kennis en het aanleren van vaardigheden worden mensen zelfredzaam. Bij elk project gaan ze zorgvuldig om met het milieu. Hun projecten zijn efficiënt en effectief: jaren later bestaat er nog een blijvend effect. Ze geven in principe dan ook niets zomaar weg omdat is gebleken dat dit alleen tijdelijke effecten genereert.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *