screenshot-www.sympany.nl 2015-04-13 08-54-45Door een fusie tussen KICI (Kleding Inzameling voor Charitatieve Instellingen) en HUMANA zetten de twee textielinzamelaars sinds 1 januari 2015 haar werk voort onder de nieuwe naam SYMPANY gevestigd te Utrecht. Het geld dat Sympany verdient met de inzameling van ongeveer 21 miljoen kilo textiel in Nederlandse gemeente en bij winkeliers door middel van ruim 2000 textielcontainers komt ten goede aan projecten die mensen in de textielketen een beter bestaan geven. Sympany ondersteunt ook het werk van het Rode Kruis en Jantje Beton.

www.sympany.nl Het bestaande contract dat het bestuur van de stichting Uden Wereldwijd met KICI had, wordt zonder wijzigingen overgenomen door SYMPANY. Inmiddels is door veel publicaties in regionale en landelijke dagbladen gratis bekendheid gegeven aan de fusie, de nieuwe naam en haar doelstelling en zijn in Nederland inmiddels alle vrachtwagen van SYMPANY en de 2000 grasgroene textielinzamelcontainers, waarvan er 21 in de gemeente Uden staan, voorzien van het nieuwe bedrijfslogo van SYMPANY. Door de fusie is SYMPANY de grootste textielinzamelaar en –verwerker geworden in Nederland met 5 regionale sorteercentra waaronder in Eindhoven.

Jaarlijks ontvangt de stichting Uden Wereldwijd in de maand mei een flink bedrag van de textiel-
inzamelopbrengsten, die na een goed onderbouwde aanvraag uit het Fonds Kleinschalig Projecten verdeeld worden onder de 20 partners van UWW voor hun werk in ontwikkelingslanden.

Hoe je partner kunt worden van UWW lees je elders op deze website, evenals hoe je een aanvraag indient voor financiële ondersteuning van een internationaal ontwikkelingsproject.

Ton van der Vegt,

Secretaris bestuur stichting Uden Wereldwijd en Taakaccenthouder Textielinzameling