Millenniumdoel 7 gaat over duurzaam milieubeleid, veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen en betere leefomstandigheden in sloppenwijken.

De 17-jarige Elemesova Gauhar maakte dit filmpje tijdens de workshop OneMinuteJunior die zij in 2012 volgde in de Kazachstaanse stad Öskemen.

Deze film is gemaakt in samenwerking met The One Minutes, een wereldwijd netwerk voor bewegend beeld.