Toekenning Fondsen 2020

Wederom is het Stichting Uden WereldWijd gelukt om een groot aantal projecten financieel te ondersteunen. 23 projecten voor dit jaar!  En met deze financiële ondersteuning kunnen onze Partners weer volop aan de slag met hun projecten in derdewereldlanden.

Het bestuur heeft de aanvragen voor een bijdrage uit het Fonds Kleinschalige Projecten zorgvuldig beoordeeld. Hieronder de lijst met de begunstigde Partners voor 2020.

Zoals gebruikelijk vragen wij aan onze Partners om verslag uit te brengen van de bestedingen én resultaten van hun projecten. Natuurlijk ook weer graag ondersteund met wat fotomateriaal of een kort filmpje.


UWW ondersteunt in 2020 totaal 19 derdewereldprojecten.

Project I-School tablets voor basisonderwijs van de Stichting Chitungulu Zambia 11-2020

De Stichting Uden WereldWijd (UWW) heeft deze maand ruim € 25.000,– euro uitgekeerd aan 19 projecten in de ontwikkelingslanden. Deze uitkering is mogelijk door de opbrengst van het gescheiden aanbieden van in onbruik geraakt textiel en schoeisel in textielcontainers in de gemeente Uden.

Het bestuur van de stichting UWW steunt al vele jaren organisaties uit de gemeente Uden, die projecten hebben in ontwikkelingslanden over de hele wereld. Binnen de gemeente zijn er drieëntwintig partnerorganisaties aangesloten bij het UWW. Zij kunnen gedurende het jaar projecten indienen, die vragen om een geldelijke ondersteuning. Deze aanvragen worden door de werkgroep “Fonds Kleinschalige Projecten” van UWW beoordeeld, voorgelegd aan het bestuur en na goedkeuring in de maand november uitgekeerd aan de partners.

Wim de Winter, penningmeester UWW, geeft aan: “Het is fantastisch dat we in 2020 totaal 19    projecten hebben kunnen honoreren. Deze variëren van ondersteuning tijdens de coronacrisis, de aanschaf van i-schooltablets voor het basisonderwijs en zoveel andere veelzeggende projecten”. De partners van UWW leggen ieder jaar netjes verantwoording af hoe het toegekende geld is besteed. Er werd een totaalbedrag van € 25.700,- overgemaakt op hun bankrekeningen.

Dit geld komt uit de inzamelingsopbrengst van textiel en schoeisel die in de 24 beige en groene textielcontainers van het Textielinzamelbedrijf Sympany worden gedeponeerd. Deze containers staan op 14 plaatsen in de gemeente Uden, namelijk 21 containers in Uden, 2 in Volkel en 1 in Odiliapeel.

UWW heeft van de gemeente vergunning gekregen om textiel in te zamelen. UWW heeft met de  landelijke organisatie SYMPANY gevestigd te Utrecht een overeenkomst gesloten om textiel en schoeisel op te halen, te transporteren, te sorteren, waarna het textiel herdragen of hergebruikt wordt. Het in onbruik geraakte textiel hoeft niet alleen herdraagbaar te zijn, maar mag ook echt alle andere soorten van textiel zijn van nieuw tot vodden met gaten. Ook schoeisel en knuffels mogen in de beige en groene containers van Sympany/Uden WereldWijd.

De berg in de gemeente Uden ingezameld textiel wordt bij een bedrijf in Eindhoven gesorteerd en wat niet herdraagbaar is, wordt verwerkt tot grondstoffen. Hiervan kunnen weer garens, poetsdoe-ken en isolatiemateriaal, maar ook stoelen en tafels van textiel verstevigd met composiet worden gemaakt.

Sympany zelf ondersteunt ook diverse goede doelen, zoals voor het noodhulpfonds van het Rode Kruis en het opzetten van innovatieve textiel recycling projecten. Zij is zeer creatief in het ontwikkelen van nieuwe producten met textiel als grondstof. 

Ton van der Vegt, secretaris UWW, meldt: “In 2019 werd in de gemeente Uden ruim 240.000 kilogram textiel en schoeisel door de inwoners van de gemeente Uden gescheiden aangeboden aan UWW”.  Daarbij komt ook nog de ruim 100.000 kilo door Caritas Sint Petrus Uden ingezameld textiel bij.

Project I-School tablets voor basisonderwijs van de Stichting Chitungulu Zambia 11-2020

Graag continueren we dit particuliere initiatief en breiden de textielinzamelopbrengst zo mogelijk verder uit voor de toekomst. UWW adviseert de gemeente Uden om het gescheiden aanbieden van ondermeer textiel steeds verder te optimaliseren, zodat in 2020 in totaal 90% van het textiel in het kader van de circulaire economie gescheiden van het restafval wordt aangeboden en een tweede leven krijgt. Zo helpen we dus niet alleen het milieu, maar tegelijkertijd ook de minderbedeelde medemens in de derde wereld. Uit het meten van de textielcomponent in het huishoudelijk restafval blijkt dat we in de gemeente Uden inmiddels op 85% van het textiel dat gescheiden wordt aangeboden, zitten.

Jan van den Boom, voorzitter UWW: “Graag doen we een oproep aan de inwoners van de gemeente Uden om onze projecten met de kledingafgifte te blijven steunen. En … al het niet meer gebruikte textiel en schoeisel in de beige en groene containers bij u in de buurt te deponeren”.

In maart van dit jaar ontvingen we van Sympany de afrekening van de inzamelopbrengsten over 2019. Dat bedrag van ruim € 25.000,- geven we nu door naar de projecten van onze partners in diverse ontwikkelingslanden.

Sympact: een nieuwe Sympany samenwerking gericht op impactvolle, duurzame circulaire oplossingen voor niet-herdraagbaar textiel

Bron: Sympany

Op 1 september, Duurzame Dinsdag, is Sympact gestart, een nieuw duurzaam initiatief van Sympany. Sympact richt zich op circulaire schaalbare oplossingen voor de toenemende stroom niet-herdraagbaar textiel. Door het grote volume -waar Sympact zich op richt- duurzaam te verwerken is veel impact te behalen. De oprichting van Sympact onderschrijft de strategiewijziging waar Sympany een jaar geleden voor heeft gekozen: bijdragen aan een duurzame wereld met behoud van grondstoffen.

Textielinzameling staat zowel economisch als vanuit duurzaamheidsperspectief sterk onder druk. Erica van Doorn (Directeur Sympany): ‘Wij willen actief  bijdragen om het huidige lineaire model van het verbruiken en uitputten van grondstoffen om te buigen naar een circulaire textielketen’. Herdraagbaar textiel blijft herdraagbaar en is nog steeds de meest duurzame bestemming. Het deel niet-herdraagbare textiel, ook wel ondersoorten genoemd, neemt toe in de textielcontainers. Hier zijn nog te weinig schaalbare en betaalbare oplossingen voor. Daarom hebben we Sympact opgezet’  

De urgentie is groot
Met Sympact investeert Sympany in de ontwikkeling van nieuwe oplossingen om deze textiel stroom van ondersoorten op grote schaal te recyclen in een circulair (eind)product. Het ideaal blijft om niet-herdraagbaar textiel tot nieuw textiel te verwerken. Echter deze (experimentele) toepassingen zijn nog niet op schaal in te zetten. Bovendien is een groot deel van het niet-herdraagbare textiel een mix van vele verschillende materialen die niet eenvoudig (en kostenefficiënt) te scheiden zijn. De urgentie is groot om tot circulaire duurzame oplossingen te komen voor het grote volume niet-herdraagbaar textiel dan wel het voorkomen van niet duurzame verwerking van deze stromen. De toepassingen waar Sympact zich op richt kenmerken zich doordat deze wel de diversiteit aan materialen aan kunnen. Sympact is een Sympany initiatief dat is ontstaan in samenwerking met Pals Brust en Michel Walstock beiden met ruime ervaring in de textiel industrie en duurzame post- en pre consumer recycling initiatieven.

Sympany’s grote doel is een wereld waarin alle stof grondstof blijft door de levenscyclus te verlengen of te verwerken tot een nieuwe grondstof. Samen met overheden, bedrijven, gemeenten en inwoners wordt ingezet op een duurzame en circulaire textielketen. Sympany is een stichting zonder winstoogmerk. Het geld dat Sympany verdient, is nodig om de inzameling te bekostigen. De netto opbrengst wordt geïnvesteerd in innovaties om de textielketen circulair te maken.

Bekijk meer op www.sympactsolutions.com

6 September 2020 – 40ste Peel Missie Tour

40ste Peel Missie Tour, grootste uitdaging in jaren

Zondag 6 september zal alweer de 40ste Peel Missie Tour worden gefietst. Al vier decennia zetten vrijwilligers zich in voor deze fietstocht voor het goede doel. En uiteraard zorgen de fietsers, sponsoren en bezoekers jaarlijks voor een mooie opbrengst waarmee we de goede doelen in ontwikkelingslanden kunnen ondersteunen.

De uitdaging is dit jaar misschien wel groter dan ooit tevoren. Naast de regels rondom Covid-19 en de terechte voorzichtigheid van ieder individu zien we een belangrijke taak om ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig voelt. Dit veilige gevoel mag ook niet in gevaar komen door anderen. Er zijn diverse maatregelen genomen zoals op iedere post handontsmettingsmiddel bij aankomst, tafels worden gedesinfecteerd, tafels en stoelen zijn ruimschoots aanwezig en staan op ruime afstand en ook voor onze vrijwilligers worden diverse maatregelen genomen. Zeker in deze tijd kunnen de goede doelen deze ondersteuning hard gebruiken; immers veel inzamelingsacties in binnen- en buitenland zijn niet doorgegaan en de doelen zijn afhankelijk van dit soort donaties. Voor het bestuur een extra motivatie om deze 40ste editie niet uit te stellen tot 2021.

Ondanks de uitdagingen hopen wij onze 40ste Peel Missie Tour op een ingetogen manier toch een feestelijk randje te kunnen geven. Uiteraard alleen samen met u als deelnemer of bezoeker kunnen wij er een succes van maken. Ook dit jaar staan de pannenkoekenbakkers weer voor u klaar op post 4 en zal de tent op het plein voor het Peelhonk weer gereed zijn voor de start (10:30-13:00 uur) en de finish. Zoals gebruikelijk fietst iedereen met zijn eigen familie of gezelschap en kan er overal voldoende afstand gehouden worden. Bij de finish zal muziek aanwezig zijn en het gebruikelijke natje en droogje.

De doelen die de Peel Missie Tour ondersteunt zijn kleinschalige projecten met kinderen in ontwikkelingslanden. Alle doelen hebben een duidelijke link naar Odiliapeel via de ontwikkelingswerker of iemand anders die er direct bij betrokken is. Deze goede doelen zijn:

De statiegeldactie bij COOP Van Buel loopt nog tot het einde van september. Ook als u zondag verhinderd bent, is dit een mooie manier om de Peel Missie Tour toch te steunen. De actie is simpel: u levert uw statiegeldflessen in en de tegoedbon gooit u in de bus bij het inleverpunt in de COOP. Vervolgens wordt het bedrag door COOP verdubbeld.

Wij hopen op uw deelname, de doelen kunnen zeker nu uw steun gebruiken!

Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Peel Missie Tour

Verslag PartnerGroepBijeenkomst (PGB) 2019

Op 2 september 2019 was er weer de jaarlijkse PartnerGroepBijeenkomst (PGB) waarvan hieronder een verslag. U kunt het verslag ook downloaden, printen  of in een ander venster openen door op de zwarte balk op het pijltje te klikken zoals in het voorbeeld hieronder:

Hieronder het verslag in PDF vorm: