Nieuwsbrief Bale Tereng 05-2020

Beste sponsoren en alle andere lezers,

Hopelijk gaat het ieder nog goed in deze moeilijke tijd en allen nog gezond!
We zijn al weer een stuk opgeschoten met de praktijk van Murti. De ruimte is inmiddels helemaal aangepast en ziet er goed uit.

Veel materialen zijn gekocht en ook al geplaatst en ook een prachtige sensorische integratie afdeling waar Murti, terecht, heel trots op is! Zij heeft hier de speciale opleiding voor gedaan en dat heeft verder nog niemand hier op Lombok, prachtig!Ook zijn de spullen voor de administratie aangeschaft en naamkaartjes , patiëntenkaarten, inschrijfformulieren en files documenten , kwitantieboekjes, boekhouding materialen e.d. zijn allemaal inmiddels aanwezig.
Via een vriendin op Bali is het gelukt met een machtiging om de vergunning voor de praktijk aan te vragen in Jakarta. Murti kwam naar Lombok in maart, voor een aantal dagen was de bedoeling, maar kon vanwege corona niet meer weg. Ze kon dus ook niets doen want haar laptop en alle papieren zijn op Bali. Inmiddels is dat met hulp van een vriendin op Bali dus gelukt en nu kan weer een stap verder om hier op Lombok de zaken af te handelen voor de vergunning.

Per ingaande van 1 januari 2021 moet iedere fysiotherapeut officieel erkend zijn en ingeschreven bij de verenging van erkende fysiotherapeuten. Zo niet dan kan en mag je geen eigen praktijk starten. Vele fysiotherapeuten op Lombok zijn dit nog niet dus zullen dan eerst weer 2 jaar moeten studeren voordat ze zich kunnen aansluiten en een praktijk mogen starten. Heel goed dat Murti haar studie dus heeft kunnen verlengen en geslaagd is!

We zijn  al een heel eind op weg maar , ook hier, vanwege corona , fysio-praktijken nog gesloten! Maar we proberen gewoon door te gaan zodat alles klaar is op het moment dat ze aan het werk mag! Dit betekent natuurlijk ook voor haar extra kosten  en we hopen dan ook dat jullie haar nog willen blijven steunen om dit verder op te kunnen bouwen.Gelukkig hebben we van Stichting Uden Wereldwijd en Stichting Cintanak ook financiële steun gekregen. Helaas gaat Trap In dit jaar niet door vanwege de corona maar ze hebben ons beloofd dat dit naar volgend jaar verschuift.

Wees voorzichtig en blijf gezond en mede namens Murti heel veel dank voor alle steun en vriendelijke groet,
Team Yayasan Bale Tereng