Millenniumdoelen

In 2000 hebben de lidstaten van de Verenigde Naties afgesproken om vóór 2015 belangrijke vooruitgang te boeken op het gebied van armoede, onderwijs, gezondheid en milieu. Er zijn acht concrete doelstellingen vastgelegd: de millenniumdoelen, in het Engels ‘Millennium Development Goals’ (MDG’s).

millenniumdoelen
De onderwerpen van de millenniumdoelen zijn niet nieuw. Maar het is wel nieuw dat er voor het eerst internationale afspraken zijn gemaakt met concrete, meetbare doelen. Elk jaar wordt de voortgang gemeten en internationaal gerapporteerd. Zo kan tussentijds druk worden uitgeoefend op zowel de rijke als arme landen om hun inspanningen te vergroten om de doelen te halen.

Partners van Uden Wereldwijd wordt bij de aanvraag van een bijdrage uit het FKP fonds gevraagd welk millenniumdoel men voor ogen heeft met hun project.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *