Toekenning fondsen 2015

22 projecten ondersteund Uden Wereldwijd dit jaar! En met deze financiële ondersteuning kunnen onze Partners weer volop aan de slag met hun projecten in derdewereldlanden.

Het bestuur heeft de aanvragen voor een bijdrage uit het Fonds Kleinschalige Projecten zorgvuldig beoordeeld. Hieronder de lijst met de begunstigde Partners voor 2015:

Zoals gebruikelijk vragen wij aan onze Partners om verslag uit te brengen van de bestedingen én resultaten van hun projecten. Natuurlijk ook weer graag ondersteund met wat fotomateriaal of een kort filmpje.

ORGANISATIE TEN NAME VAN PROJECT 2015
Adamfo Stichting Adamfo Ghana Vergroting capaciteit watervoorziening
Amara Foundation Amara Foundation Uden re-integratieproject arbeidsmarkt
CARITAS St. Petrus Uden Caritas St. Petrus Uden naaimachines / weefgetouw ouderen/ opleiding jongeren
Catholic Action for Street Children ( CAS) Congregatie Broeders F.I.C. Maastricht o.v.v. Broeder Jos van Dinther CAS Ghana gereedschap en naaimachines voor vak-educatie
Chitungulu Stichting Chitungulu Eindhoven slaan van waterput
Congregatie Witte Paters Boxtel Congregatie Witte Paters o.v.v. Scholenproject Bukumbi, Pater Jan Somers Onderwijs middelbare meisjesschool Bukumbi
FreeKenya FreeKenya Foundation landbouwcursus
Grupo Brasil Stichting Grupo Brasil Uden bouwmaterialen school
Kinderen van de Zon Stichting Kinderen van de Zon Uden inrichting keuken koksopleiding
Steun voor Lombok Jantine Buijs speciaal onderwijs doven
OBS De Brinck Stichting OOG Uden kinderactiviteiten
Oyugis Integrated Project Stg. Oyugis Integrated Project Uden onderwijs weeskinderen
Puja (Respect) Stichting Puja Zeeland medische verzorging
Qolothani Makhosikazi Social and Cultural Services Qolotani Makhosikazi Social and Cultural Service opvang vrouwen
SolidariteitsWerkplaats Uden e.o. Sichting Solidariteitswerkplaats Uden e.o. gereedschap t.b.v. herbouw ziekenhuis
Thamsanqa.nl Stichting Thamsanqa.nl Zwolle schooluniformen weeskinderen
Thembalethu Nederland Stichting Thembalethu Noodhulp slaan waterput school
Trap in Uden/ Volkel Stichting Trap in Uden/Volkel ambassadeurschap
VentiVenti Stichting VentiVenti Uden watervoorziening weeshuis
Redemptoristen Stg Kerkelijke Instelling Redemptoristen Roosendaal. O.v.v. Projecten tbv Pater Gabriël Hofstede en Hugo van den Broek; Fazenda, da. Espenanca Garanhuns opknappen therapieruimte
VluchtelingenWerk WOBB
Uden
VluchtelingenWerk WOBBUden kookproject integratie
WatotoFoundation.nl Watoto Eindhoven opleiding