Privacybeleid

Privacybeleid

Udenwereldwijd.org gaat zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met ons privacy- en cookiebeleid.

 • Verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, of GDPR genoemd). Handhaving van deze regels wordt in Nederland  uitgevoerd door de Autoriteit persoonsgegevens.
 • Udenwereldwijd.org draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van bestanden waarin persoons- en verkeersgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.
 • Wij zullen uw gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij daartoe aanleiding is en het ook in je eigen – gekozen – belang zal zijn. In dat geval zullen wij dat expliciet vermelden.
 • Wij zullen nooit commercieel misbruik maken van de door uw passief of actief verstrekte gegevens.
 • U hebt de mogelijkheid om je persoonsgegevens in te zien en bij eventuele onjuistheden te laten corrigeren.
 • Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.
 • Voor algemene informatie over de AVG verwijzen we u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Udenwereldwijd.org behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Cookies

 • Deze website maakt gebruik van Site Stats Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door JetPack, Site Stats Analytics maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van uw bezoekinformatie door Site Stats Analytics (d.w.z. het gebruik van de website, de informatie die uw webbrowser aan ons verstrekt en uw IP-adres). Site Stats Analytics voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). We wijzen u derhalve ook op de algemene voorwaarden van Automattic, het moederbedrijf van Jetpack.
 • Deze website draait op WordPress, een CMS (content management systeem) dat is ontwikkeld door Automattic. Tijdens uw bezoek maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door uw browser worden ondersteunt. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel. WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). We wijzen u derhalve ook op de algemene voorwaarden van Automattic.
 • Als u uzelf hebt aangemeld als actief gebruiker van de website, door het aanvragen van een login en wachtwoord, worden alleen uw naam en e-mail in WordPress opgeslagen. Dit om een volgende keer bij het inloggen u te herkennen als geautoriseerd gebruiker.
 • Als u uzelf hebt aangemeld als abonnee op de laatste berichten op ons weblog, worden alleen uw naam en e-mail in WordPress opgeslagen. Uitschrijven is eenvoudig door in het laatst ontvangen bericht op “Afmelden” te klikken.

Diensten van derde partijen

 • Wanneer u een van onze contact- of aanvraagformulieren invult, wordt deze informatie opgeslagen in de WordPress formuliergenerator WP Forms genaamd. Vanuit WP Forms kunnen wij u vraag altijd weer opzoeken en snel antwoord geven op de door jou gestelde vragen. Tevens kunnen wij hier op aanvraag uw gegevens volledig verwijderen.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u een e-mail sturen naar gro.d1695892987jiwdl1695892987erewn1695892987edu@o1695892987fni1695892987