Projecten indienen TRAP-IN 2016

PROJECTEN VOOR TRAP-IN 2016 KUNNEN WEER WORDEN INGEDIEND.

Evenals voorgaande jaren zal ook in 2016 op Tweede Pinksterdag de Trap-In worden verreden in Uden en Volkel. Dit jaar is dat op maandag 16 mei.

Trapin2008_1Jaren geleden is dit evenement gestart als financiële hulp aan Udense en Volkelse missionarissen. De laatste jaren is echter het aantal (leken)missionarissen zo sterk teruggelopen, dat de organisatie toen besloten heeft om kleinschalige ontwikkelingsprojecten uit de Derde Wereld, die niet door een (leken)missionaris worden uitgevoerd, te ondersteunen.
Het geld moet bestemd zijn voor kleinschalige projecten, die ten goede te komen aan het verbeteren van de primaire levensomstandigheden van de plaatselijke bevolking in een ontwikkelingsgebied en niet aan individuele personen. Verder mag het niet besteed worden aan reiskosten, salarissen of aflossing van schulden.

20140609_120416Echter er dient ook een verband met Uden en Volkel te zijn.
Een inwoner van Uden of Volkel dient namelijk als contactpersoon op te treden en een aanvraag bij het bestuur van de Trap-In in te dienen. Deze persoon dient rechtstreeks en actief contact te hebben met degene die het project uitvoert en uiteraard op de hoogte te zijn van de inhoud en de financiële situatie van het project. Ook draagt de indiener er achteraf zorg voor dat de besteding van de gelden bij het bestuur van de Trap-In wordt verantwoord.

De projecten voor de Trap-In van 2016 kunnen tot zondag 27 december worden ingediend door middel van het insturen van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier dat vanaf onze website is te downloaden naar het secretariaat van de Trap-In, Raktweg 8, 5406 TV Uden of via email: info@trap-in.nl

20140609_114330Iedereen, die aan de hiervoor genoemde voorwaarden voldoet, kan een aanvraag indienen. Ook aanvragen van degenen, die vorig jaar teleurgesteld werden, zijn welkom.

Voor eventuele inlichtingen kan telefonisch contact worden opgenomen met telefoonnummer 269484 of 262206.
De richtlijnen voor inzending kunt u ook lezen op onze web-site: www.trap-in.nl (klik op de Home-pagina op “ Projecten” daarna “Menu projecten-Richtlijnen”.

De aanvragen worden beoordeeld door een projectcommissie en op basis daarvan bepaalt het bestuur welke projecten in 2016 voor steun in aanmerking komen.

Het bestuur roept u op om relevante projecten in te dienen.

Giften voor de Trap-in kunnen uiteraard het gehele jaar worden gestort op rekeningnummer NL68RABO01715.90.279 t.n.v. Trap-In Uden Volkel.