Amara Foundation


NAAM  AMARA FOUNDATION
DOELLAND  KENIA
WEBSITE  WWW.AMARAFOUNDATION.ORG
LINK NAAR FOTOALBUM  KLIK HIER

DOELSTELLING

De doelstelling van de stichting is het verlenen van hulp aan ouderloze en gehandicapte kinderen in Kisumu, op het gebied van huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg. Daarnaast ondersteunen we volwassenen en jongvolwassenen met het doel dat zij in de toekomst onafhankelijk voor zichzelf en hun gezin kunnen zorgen.

PROJECT(EN)

Amara Foundation richt zich op 4 projecten:

Het ZORGPROJECT is opgezet ter ondersteuning van de dagelijkse zorg voor de kinderen die op dit moment in het St. Clare Children’s home wonen. Maandelijks betalen we een vaste bijdrage in de kosten voor voeding, personele kosten, water, hout en elektriciteit.
Daarnaast betalen we een vast bedrag op jaarbasis als bijdrage aan het re-integratie project. Zuster Lucy en haar staf proberen kinderen zo kort mogelijk in St. Clare’s Childrenshome te laten verblijven. Na plaatsing wordt er gezocht naar mogelijke familieleden en wordt er bekeken onder welke omstandigheden / voorwaarden een kind geplaatst kan worden bij familie. Vaak is praktische hulp dan noodzakelijk. Bijv. kopen van een bed, betalen van schoolgeld etc.
Tot slot bekijken we jaarlijks welke speciale vragen aan ons gesteld worden en waar we aan tegemoet kunnen komen.

Het THERAPIE TRAJECT helpt gehandicapte kinderen en hun ouders door de financiering van ergo- en fysiotherapie in het plaatselijke ziekenhuis in Kisumu en door de voorziening van hulpmiddelen. Op dit moment betalen we voor 15 kinderen de therapiekosten, de vervoerskosten en de speciale hulpmiddelen die nodig zijn.
Om de werkdruk voor de therapeuten te verlagen en afgestudeerde jongelui zonder baan toch een start te laten maken sponsoren we sinds twee jaar een zogenaamde werkervaringsplek. Met ingang van 1 juli 2013 worden dit drie werkervaringsplekken.

Het PROJECT HULP AAN INDIVIDUEN is een kleinschalig project. Met dit project zorgen wij ervoor dat verschillende personen hun leven (weer) op de rit krijgen. Dit door middel van een renteloze Tot nu toe lopen er 7 microkredieten. Voor een jong volwassene betalen wij een lasopleiding, dit is en donatie.

Het PROJECT VOETBALCLUB URUSI. Enkele volwassenen hebben een aantal jaren geleden een voetbalclub opgericht om de jeugd een zinvolle, sportieve invulling van hun vrije tijd te geven. Verbondenheid met elkaar, sportief bezig zijn vermindert het zinloos rond hangen en het vertonen van negatief gedrag, zoals drugs of criminaliteit.
De middelen en materialen waren minimaal.
Al enkele jaren wordt deze voetbalclub via Amara Foundation voorzien van materialen, voetbalkleding en voetbalschoenen. Met ingang van 2013 zijn we deze club ook financieel gaan ondersteunen zodat deelname aan de provinciale competitie mogelijk wordt.

Bestuursleden Amara Foundation:

  • Lisanne Hénuy-Rooijakkers, voorzitter
  • Carmen van Bergen, penningmeester
  • Evelien Hommes-Romonesco, secretaris
  • Maria Vermeer, medewerker PR, contactpersoon vrijwilligers
  • Martine Pool-Plantinga, contactpersoon Noord-Nederland

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *