Chitungulu


NAAM  STICHTING CHITUNGULU
DOELLAND  ZAMBIA
WEBSITE  WWW.CHITUNGULU.NL
LINK NAAR FOTOALBUM  KLIK HIER

DOELSTELLING

De doelstelling van de stichting is verbetering van de leefomstandigheden van de inwoners van het dorp Chitungulu in Zambia, om op deze manier het lokale draagvlak te vergroten voor bescherming van Luambe National Park, waar het dorp pal aan grenst. Luambe NP vormt voor vele diersoorten een belangrijke corridor tussen twee grotere nationale parken in de regio. De stichting zet zich vooral in op het gebied van onderwijs, natuureducatie, en de ontwikkeling van diverse inkomsten-genererende projecten, met name op het gebied van duurzame voedselvoorziening.

PROJECT(EN)

Stichting Chitungulu heeft de volgende deelprojecten:

1. Onderwijs: Ondersteuning van twee scholen met les- en leermaterialen, training van onderwijzers, sport (waaronder voetbalcompetities voor jongens en meisjes), schoolmoestuinen, en het promoten van meisjesonderwijs. In 2016 is begonnen met de bouw van drie nieuwe klaslokalen. Ook zijn leerlingen betrokken in een omvangrijk boomaanplantproject. Daarnaast heeft de stichting een sponsorprogramma voor middelbare scholieren. Vanaf 2017 wil de stichting computercursussen aanbieden.

2. Natuureducatie: De stichting verzorgt vogelcursussen voor de lagere schoolkinderen, en is in 2016 een Pre-Guide Training cursus gestart om jonge volwassenen klaar te stomen voor een formele natuurgidsopleiding, zodat men in de regio als ‘safarigids’ te werk kan. In samenwerking met de toeristische lodge Luambe Camp worden maandelijks excursies naar Luambe National Park verzorgd voor groepen leerlingen.

3. Biologische groententuinen: Doel van dit project is een grotere variatie, op verantwoorde wijze verbouwde, groenten, kruiden en fruit aan te bieden aan de lokale gemeenschap, en een duurzame bron van inkomsten te creëren voor diverse huishoudens. In 2017 wordt dit project uitgebreid met vergroting van de bestaande moestuinen en het opzetten van twee educatieve schoolmoestuinen.

4. Kippenproject: De stichting heeft diverse kleinschalige kippenrennen opgezet die zich richten op eieren- en vleesproductie. Daarnaast wordt geëxperimenteerd met het fokken van parelhoenen. Er is veel aandacht voor dierenwelzijn (ruime kippenhokken) en hygiëne. Het project draagt bij aan het tegengaan van ondervoeding en levert inkomsten op voor diverse huishoudens.

5. Overige inkomsten-genererende projecten: In 2016 heeft de stichting in samenwerking met lokale partners een proefproject voor de teelt van hete pepers opgezet, om zoveel mogelijk huishoudens een duurzame bron van inkomsten te verschaffen. Vanaf 2017 kunnen toeristen lokaal-gemaakte souvenies kopen in een nieuwe Groenten- en Souvenierswinkel.