Stichting Special Care Gulbarga


NAAM STICHTING SPECIAL CARE GULBARGA
DOELLAND INDIA
WEBSITE WWW.SPECIALCAREGULBARGA.NL
LINK NAAR FOTOALBUM KLIK HIER

DOELSTELLING

In India is het Hindoeïsme de heersende geloofsovertuiging. Hierdoor wordt een handicap, ziekte en armoede gezien als slecht Karma. In je vorige leven heb je iets gedaan wat bestraft wordt in een volgend leven. Hierdoor is de zorg en begeleiding aan onder andere kinderen met een beperking afwezig of zeer beperkt. Stichting Special Care Gulbarga steunt het Childern With Disability Centre om deze kwetsbare groep kinderen en hun familie te helpen 

PROJECT(EN)

Stichting Special care Gulbarga steunt het Children With Disability Center in India.

Children with Disability Centre (CWD) is onderdeel van Birds Heal Society, opgericht door de Sacred Heart Brothers. Zij zetten zich in voor plattelandsontwikkeling en empowerment van de arme bevolking die tot de Dalit/ Tribal-gemeenschap behoort. Door de Hindoe geloofsovertuiging in India is het leven in armoede en hebben van een beperking een straf/ karma en wordt deze doelgroep daardoor onvoldoende/ niet geholpen. Hierdoor is de zorg aan en begeleiding van kinderen met een beperking in grote delen van India afwezig of zeer beperkt. Het Children With Disability Centre (CWD) is opgezet in de regio Gulbarga, een regio waar de zorg voor kinderen met een beperking zeer gebrekkig is. Het CWD biedt geïnstitutionaliseerde fysiotherapie, behandeling en zorg aan kinderen met een handicap. Het biedt ook plaats aan de ouders/ verzorgers van de kinderen om hen te trainen, te coachen wat betreft de zorg en behandeling van hun kind. Daarnaast zorgt het CWD voor voeding en voedingsadviezen.

DOEL VAN HET PROJECT

Het belangrijkste doel van CWD is het helpen van kinderen met een handicap om hun optimale functionele niveau van onafhankelijkheid te bereiken. Het betrekken van ouders /verzorgers hierbij zodat kinderen thuis voldoende zorg en behandeling krijgen, is wezenlijk.

De uitgebreide revalidatieprogramma’s voor kinderen met een handicap bestaan uit vroegtijdige onderkenning en interventie vooral door diagnostiek. Vervolgens behandeling op maat door middel van fysiotherapie in het fysiotherapie centrum van het CWD en therapieën bij de kinderen aan huis. Belangrijk is dat ouders-verzorgers van meet af aan worden betrokken bij dit proces.

Stichting Special Care Gulbarga zet zich in voor het centrum waar mensen terecht kunnen door het verschaffen van middelen en voedsel voor gezinnen met kinderen met een beperking. De stichting betaalt onder andere de salarissen, verblijf in het CWD, voeding, vervoer en middelen om de therapie uit te kunnen voeren. Ook wordt extra materiaal aangeschaft om kinderen tot ontwikkeling te laten komen zoals spelmateriaal voor in het centrum.

Het bestuur van de stichting draait volledig op vrijwilligers die zich geheel onbezoldigd en zonder vergoedingen inzetten. Ieder jaar brengt het bestuur minimaal 1 keer een bezoek aan het centrum om de voortgang te bekijken en te bespreken. De reis en het verblijf wordt op eigen kosten gemaakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *