Steun voor Lombok

Logo+LOMBOK copy


NAAM STEUN VOOR LOMBOK
DOELLAND LOMBOK, INDONESIË
WEBSITE WWW.STEUNVOORLOMBOK.NL
LINK NAAR FOTOALBUM KLIK HIER

DOELSTELLING

Steun voor Lombok heeft ten doel het bieden van hulp en zorg aan hulpbehoevenden die in de maatschappij op Lombok, Indonesië  een slechte kans hebben.

Dit door het verwezenlijken van kleinschalige ontwikkelingsprojecten op het gebied van primaire levensbehoeften, onderwijs, zorg en werk. Ook streeft LombokCare naar ‘bewustwording’ in Nederland van armoedeproblematiek in ontwikkelingslanden. Hiervoor is de stichting gericht op verschillende doelgroepen, maar zal voornamelijk het onderwijs in Nederland hierbij betrekken; kinderen zijn de toekomst!

PROJECT(EN)

Steun voor Lombok is onder andere in het leven geroepen om armoedevraagstukken te verminderen op het eiland Lombok. Wij werken dan ook aan verschillende projecten, te denken aan (schoon)waterprojecten, onderwijs voor visueel en lichamelijk gehandicapten en verbetering van elektriciteitsvoorzieningen.

2 thoughts on “Steun voor Lombok

  1. kees moerman

    geldt de ANBI status ook als ik geld overmaak naar een gironummer van ‘steun voor Lombok’ ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *