Stichting Chengetai Children


NAAM  CHENGETAI CHILDREN
DOELLAND  ZIMBABWE
WEBSITE  WWW.CHENGETAICHILDREN.NL
LINK NAAR FOTOALBUM  KLIK HIER

DOELSTELLING

De doelstelling van stichting Chengetai Children is:

  • Kinderen met beperkte kansen een veilige en stabiele thuissituatie bieden;
  • Hen te helpen met succes basis-, voortgezet, beroeps- en hoger onderwijs te volgen;
  • Jongeren naar de beroepsmarkt te begeleiden;
  • De leefomstandigheden van kinderen in en uit ontwikkelingslanden maar met name in en uit Zimbabwe, te verbeteren;
  • Samen te werken met anderen binnen- en buitenlandse organisaties met soortgelijke doelstellingen;

PROJECT(EN)

Als eerste en belangrijkste project is voor ons het ondersteunen en begeleiden van een zestal kinderen uit Zimbabwe. Zij komen uit een verscheurd gezin en werden door een oom en tante opgevangen in Zuid-Afrika. Hier werd een veilige en stabiele thuissituatie geboden. Met onze steun kunnen deze kinderen naar school, krijgen kleding, zorg en eten. Inmiddels gaan een aantal kinderen naar een internaat in Zimbabwe, in de regio waar ze geboren werden. In de vakanties worden zij opgevangen bij een tante. Ook dat kunnen wij mogelijk maken. Hiermee ondersteunen we de kinderen en hun familie. De oudste van deze zes volgt inmiddels een studie aan de universiteit in Harare. Deze zes kinderen blijven we ondersteunen in hun groei en ontwikkeling zodat zij in staat zijn hun eigen toekomst zelf vorm te gaan geven. Bij dit project werken we nauw samen met de Chengetai Children Trust, die speciaal voor dit doel is opgericht.

Naast dit project hebben wij ook een andere organisatie kunnen ondersteunen: TESSunlimited. Zij zetten zich in voor kinderen met schisis in Guatemala. Voor hun eigen kids-restaurant hadden zij keukenspullen nodig en een nieuwe vloer in de keuken.

Nsast het vaste project voor de zes kinderen ondersteunen we ook het weeshuis Maunganidze Kindhearted. Dit gebeurt nu nog incidenteel als daar de financiële middelen voor zijn. We zouden dit graag structureler willen ondersteuen.