Stichting Kinderen van de Zon


NAAM  STICHTING KINDEREN VAN DE ZON
DOELLAND  PERU
WEBSITE  WWW.KINDERENVANDEZON.ORG
LINK NAAR FOTOALBUM  KLIK HIER

DOELSTELLING

elk-kind-verdient-gelijke-kansenHet verlenen van financiële steun aan het werk van personen en instellingen, die zich inzetten voor de verbetering van de levensomstandigheden en de ontwikkelingsmogelijkheden van kansarme kinderen die leven in de derde wereld. Wij richten ons hierbij op kansarme wijk- en straatkinderen in Peru. De wereld kunnen wij als kleine organisatie niet veranderen maar wel de wereld van een kind, want elk kind verdient gelijke kansen waar ook ter wereld.

PROJECT(EN)

Van 2001 tot 2015 hebben wij steun geboden aan de kinderen van Inti Huahuacuna in Cusco, Peru. Medio 2014 laat het bestuur van Inti Huahuacuna in Cusco ons weten, dat voor hen de tijd rijp is om zelfstandig verder te gaan. Wij zijn trots op hun moedige besluit. Het sluit aan bij hetgeen wij altijd gehoopt hebben: een project mee opzetten, dat vervolgens zelfstandig verder kan. Terugkijkend hebben we in de afgelopen 15 jaren, dankzij de warme steun van vele betrokken donateurs, veel kansarme kinderen in Cusco op weg kunnen helpen naar een betere toekomst.

Ook al kan het opvanghuis in Cusco nu op eigen benen verder, voelen wij tegelijkertijd dat we nog lang niet klaar zijn in Peru! In de loop der jaren hebben vele andere mensen in Peru onze steun gevraagd voor de kansarme kinderen van hun project. Dit hebben wij echter steeds afgehouden, omdat we voor ons gevoel beter een ding goed konden doen, dan meerdere dingen half. Elk bereikt doel vormt weer het begin van een nieuwe tocht, en dat punt hebben we na de verzelfstandiging van het opvanghuis in Cusco bereikt. Onze stichting heeft daardoor vanaf 1 januari 2015 ruimte om zich binnen onze doelstelling ook voor andere projecten in Peru in te gaan zetten, in de hoop dat wij zo nog vele kansarme Peruaanse kinderen kansrijker kunnen maken.

Door onze jarenlange ervaring met het werken met kansarme kinderen hebben wij gezien dat deze kinderen voor de verbetering van hun levensomstandigheden het meest gebaat zijn bij de kans op onderwijs. Maar om op school mee te kunnen komen, is het ook belangrijk dat het kind geestelijke zorg krijgt. We gaan ons richten op het bieden van kleuteronderwijs, individueel onderwijs en psychosociale steun. Door kinderen te stimuleren om te leren voorkomen we dat ze kiezen voor een leven op straat. Ook willen we voorlichting gaan geven in bestaande projecten voor kansarme kinderen, zoals workshops hygiëne, seksuele voorlichting, huiswerkbegeleiding, creatieve workshops of assertiviteitstrainingen. Tevens willen we met muziekonderwijs vreugde brengen in het leven van deze kinderen.

Nu we ons gaan inzetten voor andere projecten met kansarme kinderen in Peru, en om verwarring met de naam Inti Huahuacuna in Cusco te voorkomen, hebben wij de naam van onze stichting veranderd in de Nederlandse vertaling hiervan: Stichting Kinderen van de Zon. Wij hopen met onze steun de zon te laten schijnen voor deze kinderen.

Voor meer informatie:

De Stichting Kinderen van de Zon is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI

Deel dit bericht