Stichting Puja (Respect)


NAAM STICHTING PUJA
DOELLAND  BANGLADESH / NEPAL
WEBSITE  WWW.STICHTINGPUJA.ORG
LINK NAAR FOTOALBUM KLIK HIER

DOELSTELLING

Stichting Puja – kvk 17143704 – is in 2002 opgericht door een enthousiaste groep vrijwilligers, onder wie een vluchteling uit Bangladesh.

Stichting Puja richt zich op het creëren en verbeteren van zelfstandige bestaansmogelijkheden voor kansarme groepen in vooral Bangladesh en Nepal. Stichting Puja is geheel afhankelijk van de steun van particulieren en bedrijven.

Via praktijkopleidingen en trainingen zorgt Stichting Puja voor deskundigheidsbevordering en zorgt zo voor nieuwe en betere kansen op een duurzaam gezond en productief bestaan. Daarnaast verstrekt zij noodhulp bij crises.

Stichting Puja gaat uit van de volledige gelijkwaardigheid van de vrouwen en mannen in Bangladesh en richt zich bij haar activiteiten in het bijzonder op meisjes en vrouwen, onder wie met nadruk ook weduwes. Puja betekent ‘respect”.

PROJECT(EN)

Het Meisjes Initiatief in Nepal

Het nieuwste project van Stichting Puja is gericht op het verbeteren van de maatschappelijke positie van meisjes en jonge vrouwen in Nepal. Het idee voor het project komt voort uit de Internationale Meisjesdag van de VN (http://www.un.org/en/events/girlchild).

Het doel van het project is om ervoor te zorgen dat meisjes in Nepal zeggenschap krijgen over hun leven en toekomst en gezien gaan worden als waardevol voor hun lokale gemeenschap.

De resultaten daarvan zullen onder meer zijn: een afname van kind huwelijken, een betere gezondheid, betere economische kansen en meer onderwijs voor meisjes en in het algemeen een meer duurzame ontwikkeling van Nepal, omdat de inbreng van vrouwen en meisjes hierin meer gezien en gehoord gaat worden. Lees meer

 

Deel dit bericht