Stichting Puja bedankt UWW

Onderstaande brief van Partner Stichting Puja kwam bij ons binnen. Mooi toch, die bedankjes én verantwoording van ontvangen financiële steun 2012 middels ons Fonds Kleinschalige Projecten.


 

Uden Wereldwijd
t.a.v. heer Rob Metsch
heer Jan van den Boom
Wilhelminastraat 13, 401CC Uden

Per e-mail: [email protected]; [email protected]

Uden, 31 mei 2013

Geachte heer Metsch en heer van den Boom ,

Hierbij vindt u de verantwoording van de besteding van het van u ontvangen bedrag voor 2012 over ons door lopen de project “(kraam)kliniek” in Bangladesh.

Over het afgelopen jaar zijn ca. 5.000 patiënten behandeld in onze kliniek. Deze heeft in eerste instantie de functie heeft van kraamkliniek, maar er worden ook heel veel ”gewone” patiënten behandeld, omdat het de enige medische voorziening in de wijde omtrek is. Kraam patiënten krijgen echter altijd voorrang, op het moment dat er keuzes gemaakt moeten worden.

De kliniek krijgt geen steun van de overheid (de medische zorg in Bangladesh staat in ieder geval op een laag pijl) en is afhankelijk van de eigen bijdragen van de patiënten en lokale donoren. Met uw financiële hulp heeft dus een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan het kunnen voortbestaan van de kliniek en de gezondheid van de ca. 5.000 patiënten die het afgelopen jaar hier zijn behandeld.

Wij bieden u nog onze excuses aan voor de vertraging in onze rapportage. Nog veel bedanken voor uw bijdragen.
Met vriendelijke groeten,

Ranjan Palit, (voorzitter)