Stichting Uden WereldWijd is deelnemer aan het evenement “Udense Kracht”

Afgelopen zondag 7 oktober heeft UWW acte de présence gegeven in de Markthal bij het evenement Udense Kracht.

Tezamen met 35 andere vrijwilligersorganisaties  hebben we ons gepresenteerd in een stand gezamenlijk met onze zusterorganisatie Caritas.

Hiermee dragen we onze doelstelling uit om de Udenaren bewust te maken dat afvalscheiding en met name het scheiden van textiel en schoeisel een goede zaak is.

Meer informatie vindt u in het Udens Weekblad en op de site http://www.udensekracht.nl/