Uitstel Partner-Groep-Bijeenkomst

images (3)Rond deze tijd bent U, als vertegenwoordiger van de bij het UWW aangesloten partner gewend een uitnodiging te ontvangen van het bestuur van de Stichting Uden Wereldwijd voor de halfjaarlijkse Partner-Groep-Bijeenkomst. In onze bestuursvergadering van 6 maart 2014 hebben we besloten de voorjaars-PGB over de zomervakantie te tillen.


Na het overlijden van onze voorzitter Rob Metsch op 1 januari 2014 zijn we bezig geweest de functies en taken in het bestuur te herschikken en aan te vullen.

Verder heeft Leslij Nahar, die jarenlang de functie van penningmeester vervulde zijn bestuurslidmaatschap bij het UWW opgezegd, omdat hij een afvalinzamelingsproject heeft omarmd in Suriname en daarvoor lange tijd in zijn geboorteland Suriname zal vertoeven.

Het aantal bestuursleden was 6, we gingen door de geschetste situatie terug naar 4 en besloten met 5 leden verder te gaan. We zijn blij en tevreden, dat we de ontstane vacature door het spontane toetreden van Ike van der Goot hebben kunnen invullen en dat we de functies en taken vlot hebben weten te verdelen.

Vorenstaande feiten en omstandigheden hebben het bestuur van het UWW doen besluiten om de Partner-Groep-Bijeenkomst van april 2014 te verschuiven naar begin september 2014.


 

Klik op Download voor het verslag dat per post aan alle Partners is verzonden