Update voorwaarden Aanvraag Kleinschalige Projecten (FKP)

Beste Partner van Uden WereldWijd,

Hierbij willen wij u erop attent maken dat de voorwaarden voor het Fonds Kleinschalige Projecten( FKP) van UWW enigszins zijn gewijzigd.

In de bestuursvergadering van 23 februari jl. heeft het bestuur besloten om de zin dat men minimaal één jaar partner dient te zijn om in aanmerking te komen voor een aanvraag uit het FKP te schrappen.

Dit impliceert dat men soms bijna twee jaar moet wachten voordat men een aanvraag kan indienen. Dit leek ons achteraf niet gewenst.

Voor de nieuwe voorwaarden verwijzen wij u graag naar de pagina Aanvragen Fonds Kleinschalige Projecten (FKP) 

Met vriendelijke groeten,

namens het bestuur van stichting Uden WereldWijd,

Jan van den Boom, voorzitter