UWW ambassadeur Trap-in

Text Box Image
UDEN WERELDWIJD
Een overkoepelende organisatie ten dienste van vrijwilligersorganisaties en personen
die zich bezig houden met Internationale Duurzame Ontwikkelingssamenwerking (IDO).

Text Boxpostadres:
UWW-secretariaat
p/a Missielaan 61
5401 BP UDEN

UWW is nu ambassadeur van de Trap-in.

In de bestuursvergadering van 2 april jl. heeft het bestuur van Stichting Uden Wereldwijd (UWW) besloten om voor een meerjarige periode ambassadeur te worden van de Trap-in.

De Trap-in is al jarenlang partner van UWW.
Omdat wij deze organisatie een warm hart toedragen en omdat wij hopen dat zij hun jaarlijkse activiteit nog lange tijd zullen continueren vonden wij het gepast om dit door middel een financiële ondersteuning te laten blijken.
Uit het Fonds Kleinschalige Projecten (FKP) stellen wij een bedrag van vijfhonderd euro per jaar ter beschikking. Hiermee zijn wij officieel ambassadeur geworden van de Trap-in.

Met name de laatste jaren nemen vele van onze partners de gelegenheid ten baat om hun projecten ook bij de Trap-in aan te melden.
En zoals u kunt lezen worden vele van deze aanmeldingen ieder voorjaar gehonoreerd.

Natuurlijk kunnen er ook nog steeds projecten worden aangemeld bij het FKP van het UWW.
Wij beslissen in het najaar over de toekenning hiervan. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Door dit ambassadeurschap denken wij dan ook een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de initiatieven binnen de gemeente Uden om de minderbedeelden van deze wereld enigszins te kunnen helpen om een menswaardig bestaan op te kunnen bouwen.

Jan van den Boom, 19 april 2015.