UWW ondersteunt in 2019 totaal 22 derdewereldprojecten

Stichting Uden WereldWijd (UWW) heeft deze maand ruim € 40.000,– euro uitgekeerd aan 22 projecten in de ontwikkelingslanden. Deze uitkering is mogelijk door de opbrengst van het gescheiden aanbieden van textiel en schoeisel  in textielcontainers in de gemeente Uden.

Het bestuur van de stichting UWW steunt al vele jaren  organisaties uit de gemeente Uden, die projecten hebben in  ontwikkelingslanden over de hele wereld. Binnen de gemeente zijn er vijfentwintig partnerorganisaties aangesloten bij UWW. Zij kunnen gedurende het jaar projecten indienen, die vragen om een geldelijke ondersteuning. Deze aanvragen worden door de werkgroep “Fonds Kleinschalige Projecten” van UWW beoordeeld, voorgelegd aan het bestuur en na goedkeuring in de maand november uitgekeerd aan de partners.

Wim de Winter, penningmeester UWW, geeft aan: “Het is fantastisch dat we in 2019 totaal 22    projecten hebben kunnen honoreren. Deze variëren van de bouw van een kraamkliniek, het geven van landbouwcursussen, de aanschaf van i-schooltablets voor het basisonderwijs, vervoer per boot van leerlingen naar een school op een eiland in een meer, een naaicursus voor gehandicapte moe-ders, het vertrekken van schooluniformen voor weeskinderen, het opzetten van een fysiotherapie-praktijk voor gehandicapte kinderen, aanschaf voorraad bonen, rijst en mais voor de leerlingen van een technische school met internaat en zoveel andere veelzeggende projecten”. De partners van UWW leggen ieder jaar netjes verantwoording af hoe het toegekende geld is besteed. Er werd een totaalbedrag van € 40.000,- overgemaakt op hun bankrekeningen.

Dit geld komt uit de inzamelingsopbrengst van textiel en schoeisel die in de 24 beige en groene textielcontainers van het Textielinzamelbedrijf Sympany worden gedeponeerd. Deze containers staan op 14 plaatsen in de gemeente Uden, namelijk 21 containers in Uden, 2 in Volkel en 1 in Odiliapeel.

UWW heeft van de gemeente vergunning gekregen om textiel in te zamelen. UWW heeft met de  landelijke organisatie SYMPANY gevestigd te Utrecht een overeenkomst gesloten om textiel en schoeisel op te halen, te transporteren, te sorteren, waarna het textiel herdragen of hergebruikt wordt. Het in onbruik geraakte textiel hoeft niet alleen herdraagbaar te zijn, maar mag ook echt alle andere soorten van textiel zijn van nieuw tot vodden met gaten en vlekken. Ook schoeisel en knuffels mogen in de beige en groene containers van Sympany/Uden WereldWijd.

De berg ingezameld textiel in de gemeente Uden wordt bij een bedrijf in Eindhoven gesorteerd en wat niet herdraagbaar is, wordt verwerkt tot grondstoffen. Hiervan kunnen weer garens, poetsdoe-ken en isolatiemateriaal, maar ook stoelen en tafels van textiel verstevigd met composiet worden gemaakt.

Sympany zelf ondersteunt ook diverse goede doelen, zoals voor het noodhulpfonds van het Rode Kruis en het opzetten van innovatieve textiel recycling projecten. Zij is zeer creatief in het ontwikkelen van nieuwe producten met textiel als grondstof. 

Ton van der Vegt, secretaris UWW, meldt: “In 2018 werd in de gemeente Uden ruim 225.000 kilogram textiel en schoeisel door de inwoners van de gemeente Uden niet bij het huishoudelijk afval gedaan en gescheiden aangeboden aan UWW. Ook onze zusterorganisatie Caritas st. Petrus Uden haalde nog eens 100.000 kilogram textiel op”.   

Graag continueren we dit particuliere initiatief en breiden de textielinzamelopbrengst zo mogelijk verder uit voor de toekomst. UWW adviseert de gemeente Uden om het gescheiden aanbieden van ondermeer textiel steeds verder te optimaliseren, zodat in 2020 in totaal 90% van het textiel in het kader van de circulaire economie gescheiden van het restafval wordt aangeboden en een tweede leven krijgt. Zo helpen we dus niet alleen het milieu, maar tegelijkertijd ook de minderbedeelde medemens in de derde wereld. Uit het meten van de textielcomponent in het restafval blijkt dat we in de gemeente Uden inmiddels op 85% van het textiel dat gescheiden wordt aangeboden, zitten.

Jan van den Boom, voorzitter UWW: “Graag doen we een oproep aan de inwoners van de gemeente Uden om onze projecten met de kledingafgifte te blijven steunen. En … al het niet meer gebruikte textiel en schoeisel in de beige en groene containers bij u in de buurt te deponeren”.

In maart van dit jaar ontvingen we van Sympany de afrekening van de inzamelopbrengsten over 2018. Dat bedrag van ruim € 40.000,-  geven we nu door naar de projecten van onze partners in diverse ontwikkelingslanden.

Meer informatie over onze partners en ons kunt u vinden op de website www.udenwereldwijd.org. Ook kunt u ons bereiken via [email protected] 

Project I-School tablets voor basisonderwijs van de Stichting Chitungulu Zambia 11-2019

De 75 intern gehuisveste leerlingen van de technische school van de Watoto-Foundation Tanzania