UWW ondersteunt in 2020 totaal 19 derdewereldprojecten.

Project I-School tablets voor basisonderwijs van de Stichting Chitungulu Zambia 11-2020

De Stichting Uden WereldWijd (UWW) heeft deze maand ruim € 25.000,– euro uitgekeerd aan 19 projecten in de ontwikkelingslanden. Deze uitkering is mogelijk door de opbrengst van het gescheiden aanbieden van in onbruik geraakt textiel en schoeisel in textielcontainers in de gemeente Uden.

Het bestuur van de stichting UWW steunt al vele jaren organisaties uit de gemeente Uden, die projecten hebben in ontwikkelingslanden over de hele wereld. Binnen de gemeente zijn er drieëntwintig partnerorganisaties aangesloten bij het UWW. Zij kunnen gedurende het jaar projecten indienen, die vragen om een geldelijke ondersteuning. Deze aanvragen worden door de werkgroep “Fonds Kleinschalige Projecten” van UWW beoordeeld, voorgelegd aan het bestuur en na goedkeuring in de maand november uitgekeerd aan de partners.

Wim de Winter, penningmeester UWW, geeft aan: “Het is fantastisch dat we in 2020 totaal 19    projecten hebben kunnen honoreren. Deze variëren van ondersteuning tijdens de coronacrisis, de aanschaf van i-schooltablets voor het basisonderwijs en zoveel andere veelzeggende projecten”. De partners van UWW leggen ieder jaar netjes verantwoording af hoe het toegekende geld is besteed. Er werd een totaalbedrag van € 25.700,- overgemaakt op hun bankrekeningen.

Dit geld komt uit de inzamelingsopbrengst van textiel en schoeisel die in de 24 beige en groene textielcontainers van het Textielinzamelbedrijf Sympany worden gedeponeerd. Deze containers staan op 14 plaatsen in de gemeente Uden, namelijk 21 containers in Uden, 2 in Volkel en 1 in Odiliapeel.

UWW heeft van de gemeente vergunning gekregen om textiel in te zamelen. UWW heeft met de  landelijke organisatie SYMPANY gevestigd te Utrecht een overeenkomst gesloten om textiel en schoeisel op te halen, te transporteren, te sorteren, waarna het textiel herdragen of hergebruikt wordt. Het in onbruik geraakte textiel hoeft niet alleen herdraagbaar te zijn, maar mag ook echt alle andere soorten van textiel zijn van nieuw tot vodden met gaten. Ook schoeisel en knuffels mogen in de beige en groene containers van Sympany/Uden WereldWijd.

De berg in de gemeente Uden ingezameld textiel wordt bij een bedrijf in Eindhoven gesorteerd en wat niet herdraagbaar is, wordt verwerkt tot grondstoffen. Hiervan kunnen weer garens, poetsdoe-ken en isolatiemateriaal, maar ook stoelen en tafels van textiel verstevigd met composiet worden gemaakt.

Sympany zelf ondersteunt ook diverse goede doelen, zoals voor het noodhulpfonds van het Rode Kruis en het opzetten van innovatieve textiel recycling projecten. Zij is zeer creatief in het ontwikkelen van nieuwe producten met textiel als grondstof. 

Ton van der Vegt, secretaris UWW, meldt: “In 2019 werd in de gemeente Uden ruim 240.000 kilogram textiel en schoeisel door de inwoners van de gemeente Uden gescheiden aangeboden aan UWW”.  Daarbij komt ook nog de ruim 100.000 kilo door Caritas Sint Petrus Uden ingezameld textiel bij.

Project I-School tablets voor basisonderwijs van de Stichting Chitungulu Zambia 11-2020

Graag continueren we dit particuliere initiatief en breiden de textielinzamelopbrengst zo mogelijk verder uit voor de toekomst. UWW adviseert de gemeente Uden om het gescheiden aanbieden van ondermeer textiel steeds verder te optimaliseren, zodat in 2020 in totaal 90% van het textiel in het kader van de circulaire economie gescheiden van het restafval wordt aangeboden en een tweede leven krijgt. Zo helpen we dus niet alleen het milieu, maar tegelijkertijd ook de minderbedeelde medemens in de derde wereld. Uit het meten van de textielcomponent in het huishoudelijk restafval blijkt dat we in de gemeente Uden inmiddels op 85% van het textiel dat gescheiden wordt aangeboden, zitten.

Jan van den Boom, voorzitter UWW: “Graag doen we een oproep aan de inwoners van de gemeente Uden om onze projecten met de kledingafgifte te blijven steunen. En … al het niet meer gebruikte textiel en schoeisel in de beige en groene containers bij u in de buurt te deponeren”.

In maart van dit jaar ontvingen we van Sympany de afrekening van de inzamelopbrengsten over 2019. Dat bedrag van ruim € 25.000,- geven we nu door naar de projecten van onze partners in diverse ontwikkelingslanden.