UWW ondersteunt in 2021 totaal 22 derdewereldprojecten.

Stichting Uden WereldWijd (UWW) heeft deze maand ruim € 16.000,– euro uitgekeerd aan 

22 projecten in de ontwikkelingslanden. Deze uitkering is mogelijk door de opbrengst van het gescheiden aanbieden van in onbruik geraakt textiel en schoeisel in groene textielcontainers van Uden WereldWijd-Regain in de gemeente Uden.

Het bestuur van de stichting UWW steunt al 20 jaar organisaties uit de gemeente Uden, die projecten hebben in ontwikkelingslanden over de hele wereld. Binnen de gemeente zijn er 25 partnerorganisa-ties aangesloten bij UWW. Zij kunnen gedurende het jaar projecten indienen, die vragen om een geldelijke ondersteuning. Deze aanvragen worden door de werkgroep “Fonds Kleinschalige Projecten” van UWW beoordeeld, voorgelegd aan het bestuur en na goedkeuring in de maand november gehonoreerd, waarna de bedragen uitgekeerd aan de partners.

De nieuwe textielcontainers van UWW en REGAIN CUIJK.

Wim de Winter, penningmeester UWW, geeft aan: “Het is fantastisch dat we ook in 2021 totaal 22    projecten hebben kunnen honoreren. Deze variëren van het voorzien van de moestuin van een irrigatiesysteem in Kenya; de aanschaf van i-tablets voor het basisonderwijs in Zambia; educatieve projecten voor Masaai-meisjes in Kenia; het verstrekken van medische zorg in een kraamkliniek in Bangladesh; het aanleggen van viskwekerij in Tanzania en zoveel andere veelzeggende projecten”. 

De partners van UWW leggen ieder jaar netjes verantwoording af hoe het in het jaar daarvoor toegekende geld is besteed. Er is een bedrag van in totaal € 16.000,– op de bankrekeningen van de partners overgemaakt en dat is beduidend minder dan zij van ons gewend zijn, maar dat komt door het inzakken van de markt in herdraagbare kleding en de sterk dalende internationale afzet als gevolg van het Coronavirus. 

Het geld komt zoals gezegd uit de inzamelingsopbrengst van textiel en schoeisel die in de 25 nieuwe groene textielcontainers van het Textielinzamelbedrijf Regain Recyclables Cuijk worden gedepo-neerd. Deze containers staan op 14 plaatsen in de gemeente Uden, namelijk 22  in Uden, 2 in Volkel en 1 in Odiliapeel. UWW heeft in 1998 van de gemeente vergunning gekregen om textiel in te zamelen. 

Ton van der Vegt, secretaris UWW, zegt in dat verband: “Nadat in 2020 door het inzakken van de markt in 2e hands kleding er geen enkele vergoeding meer werd ontvangen van de toenmalige inzamelaar Sympany Utrecht, heeft UWW met de regionale organisatie Regain Recyclables gevestigd te Cuijk eind 2020 een nieuwe overeenkomst gesloten om het textiel en schoeisel in de gemeente Uden op te halen, te transporteren, te sorteren, waarna het textiel herdragen of hergebruikt wordt. Uit de recente sorteeranalyse van Regain blijkt dat 77 % van de aangeleverde kleding wordt herdragen en 18% wordt hergebruikt. Van dit deel kunnen weer garens, poetsdoeken en isolatiemateriaal, maar ook stoelen en tafels van textiel verstevigd met composiet worden gemaakt. Er mogen ook vodden worden aangeboden. Ook schoeisel en knuffels mogen in de groene containers van Regain/Uden WereldWijd. Van de inzameling bestaat slechts 5% uit niet herdraagbare of recyclebare componenten, waarvan uiteindelijk een klein deel naar de afvalverbrandingsovens voor wast-to-energy gaat. 

Regain Cuijk zelf ondersteunt ook diverse goede projecten, zoals  de huisvuilinzameling in de stad Dar Es Salaam Tanzania en het hergebruik van Petflessen in Tanzania en de bouw en inrichting van een ziekenhuis in Tanzania. 

Ton van der Vegt, secretaris UWW, meldt: “In 2020 werd in de gemeente Uden ruim 200.000 kilogram textiel en schoeisel door de inwoners van de gemeente Uden niet bij het huishoudelijk afval gedaan maar gescheiden aangeboden aan UWW”.  Omdat we toen geen vergoeding kregen voor het ingezameld textiel hebben we de projecten in 2021 ondersteund met het daarvoor in 2019 gereserveerde deel van de inzamelvergoeding.   

Jan van den Boom, voorzitter UWW:  “UWW adviseert de gemeente Uden om het gescheiden aanbieden van ondermeer textiel door haar inwoners steeds verder te optimaliseren, zodat in 2021 in totaal 90% van het textiel in het kader van de circulaire economie gescheiden van het restafval wordt aangeboden en een tweede leven krijgt. Zo helpen we dus niet alleen het milieu, maar tegelijkertijd ook de minderbedeelde medemens in de derde wereld. Uit het meten van de textielcomponent in het restafval blijkt, dat we in de gemeente Uden inmiddels op een percentage van  85% van het textiel dat gescheiden wordt aangeboden, zitten”.

 Jan van Boom voegt er tot slot aan toe: “Graag doen we een oproep aan de inwoners van de gemeente Uden om onze projecten met de kledingafgifte te blijven steunen, en … al het niet meer gebruikte textiel en schoeisel in de groene containers bij u in de buurt te deponeren. Stop die kleding dan wel in plastic zakken, want als de kleding in de container nat wordt, keurt men de inhoud in de hele container af en dat is zonde”. 

Bron: Kliknieuws