UWW ondersteunt in 2022 totaal 22 derdewereldprojecten.

Stichting Uden WereldWijd (UWW) heeft deze maand € 12.300,– euro uitgekeerd aan 

22 projecten in de ontwikkelingslanden. Deze uitkering is mogelijk door de opbrengst van het gescheiden aanbieden van in onbruik geraakt textiel en schoeisel in groene textielcontainers van Uden WereldWijd-Regain in de kerkdorpen Uden, Volkel en Odiliapeel.

Het bestuur van de stichting UWW steunt al 21 jaar organisaties uit de  genoemde kerkdorpen die projecten hebben in ontwikkelingslanden over de hele wereld. Er  zijn 26 partnerorganisaties aangesloten bij UWW. Zij kunnen gedurende het jaar projecten indienen, die vragen om een geldelijke ondersteuning. Deze aanvragen worden door de werkgroep “Fonds Kleinschalige Projecten” van UWW beoordeeld, voorgelegd aan het bestuur en na goedkeuring in de maand november gehonoreerd, waarna de bedragen worden uitgekeerd aan de partners.

Wim de Winter, penningmeester UWW, geeft aan: “Het is fantastisch dat we ook in 2022 totaal 

22 projecten hebben kunnen honoreren. Deze variëren van medische apparatuur, lesmateriaal voor praktijkonderwijs, aanschaf schooluniformen, hulpmiddelen gehandicapte kinderen en zoveel andere veelzeggende projecten”. 

De partners van UWW leggen ieder jaar netjes verantwoording af hoe het in het jaar daarvoor toegekende geld is besteed. 

Het geld komt zoals gezegd uit de inzamelingsopbrengst van textiel en schoeisel die in de 25 groene textielcontainers van het Textielinzamelbedrijf Regain Recyclables Cuijk worden gedepo-neerd. Deze staan op 14 plaatsen, namelijk 22 containers in Uden, 2 in Volkel en 1 in Odiliapeel. UWW heeft in 1998 van de gemeente vergunning gekregen om textiel in te zamelen. 

Ton van der Vegt, secretaris UWW, zegt in dat verband: “In 2020 is de markt in 2e hands kleding geheel ingestort door de coronacrisis. Dit resulteerde in een nulvergoeding door de toenmalige inzamelaar. Dit leidde tot het zoeken naar alternatieven om toch te kunnen blijven voldoen aan onze doelstelling. UWW  heeft deze gevonden met Regain Recyclables gevestigd te Cuijk.

 Uit de recente sorteeranalyse van Regain blijkt dat 77 % van de aangeleverde kleding wordt herdragen en 18% wordt hergebruikt. Van dit laatste deel kunnen weer garens, poetsdoeken en isolatiemateriaal, maar ook stoelen en tafels van textiel verstevigd met composiet worden gemaakt. Er mogen ook schone vodden, schoeisel en knuffels in de groene containers van Regain/Uden WereldWijd. Van de inzameling bestaat slechts 5% uit niet herdraagbare of recyclebare componenten. Hieruit gaat een klein deel uiteindelijk naar de afvalverbrandingsovens voor waste-to-energy. 

Regain Cuijk zelf ondersteunt ook diverse goededoelen projecten in Afrika. Zo schonken zij vanuit Nederland  vuilniswagens voor de huisvuilinzameling, het hergebruik van Petflessen en de bouw en inrichting van een ziekenhuis in de stad Dar Es Salaam Tanzania. 

In 2021 werd in de kerkdorpen ruim 200.000 kilogram textiel en schoeisel door de inwoners niet bij het huishoudelijk afval gedaan maar gescheiden aangeboden aan UWW.  Uit het meten van de textielcomponent in het restafval blijkt dat inmiddels ongeveer  85% gescheiden wordt aangeboden.

Jan van den Boom, voorzitter voegt er tot slot aan toe: “Maar het kan altijd nog beter. Graag doen we een oproep aan de inwoners om onze projecten met de kledingafgifte te blijven steunen, en … al het niet meer gebruikte textiel en schoeisel in de groene containers bij u in de buurt te deponeren. Stop die kleding dan wel in plastic zakken”. 

Meer informatie over onze partners en ons kunt u vinden op de website www.udenwereldwijd.org/partners-van-uww 

Ook kunt u ons bereiken via  gro1695903495.djiw1695903495dlere1695903495wnedu1695903495@ofni1695903495

De  textielcontainers van UWW en REGAIN CUIJK.