Verslag PartnerGroepBijeenkomst (PGB) 2013

Verslag PGB Hieronder treft u het verslag aan van een geslaagde PartnerGroepBijeenkomst (PGB) die in april 2013 heeft plaatsgevonden.

Het verslag is ook te downloaden voor uw persoonlijk archief. Klik om te downloaden


Logo Uden WereldWijd 200PartnerGroepBijeenkomst (PGB) 2013

KERNDOELEN

In de openingswoorden werd even terug gekeken op het voorgaande jaar. het Stichtingsbestuur bestaat uit 6 leden. We zoeken nog een secretaris waarmee dan het bestuur weer een compleet aantal heeft.

In samenwerking met anderen is een stichting FairTradeUden opgericht en wordt er gewerkt aan een landelijke erkenning voor Uden als Fairtrade Gemeente. Voor ons is dat een invulling van het 8e millenniumdoel; o.a. eerlijke handel.

Bij de beoordeling van de aanvragen bij ons Fonds Kleinschalige Projecten, een van de drie kerndoelen van UWW, worden ook eerdere begunstigingen in de beoordeling meegewogen. Zo zal rekening en verantwoording van het besteedde bedrag gevraagd worden. Uitgangspunt zal daarbij zijn “kennisoverdracht”. Het tweede kerndoel is de actie “kledinginzameling” en het derde kerndoel is de “bewustwording” bij de Udense inwoners.

In het kader  van het laatste kerndoel hebben wij, samen met de Gemeente, KICI en de Bibliotheek Uden, een TEXTIELWEEK georganiseerd. De medewerking van twee partners daarbij is bijzonder gewaardeerd alleen voor een hele week was het aantal ‘helpende handen’ wat beperkt.

PORTEFEUILLE

Omdat elk bestuurslid een ‘taak’ of, zo men wil, ‘portefeuille’ werd ook per lid een uitleg gegeven en wat van belang daarbij was doorgegeven. In de ‘webpage’ – Het bestuur – staat bij elk de taak. Alleen voor de actie Kledinginzameling staat een telefoonnummer voor contact bij bijzonderheden. Het centrale telefoonnummer is die van het (nog voorlopige) secretariaat.

Een oproep van onze webmaster aan de Partners; stuur hem digitaal foto’s en een korte uitleg van de organisatie en haar doelstelling. Met evt. vermeldingen van ‘linken’ ter doorverwijzing. Communicatie is in het belang van elke organisatie, ook die van u, dus! Wij zijn ook op Facebook.

EEN VAN DE VELEN

Het tweede deel van de bijeenkomst was een presentatie over een in Zuid-Afrika werkende Stichting Thamsanqa terwijl hun vertegenwoordigers hier, in Nederland, proberen fondsen voor het werk te werven. Met een korte (10 min.) film werd het werk en de problemen daarbij op ons ‘bordje’ gelegd. In een kleinschalige kinderopvang, in de eigen gemeenschap, een huis met een ‘moeder’ en met behulp van vrijwillige begeleid(st)ers die de ‘Moeder’ helpen bij hun zorg en aanpak voor/van de kinderen. Deze zorg wordt gegeven tot 18 jaar… of tot de opleiding afgerond is. Als recent voorbeeld; zo is er op dit moment een voetbal trainer uit de ‘township’ aan een opleiding voor sociaalwerker begonnen.

Bij de vragenronde was natuurlijk de zorg om de betaalbaarheid van het project en de eerder genoemde leeftijd van 18 jaar. Bij dat laatste is de stelling altijd; onze kinderen moeten ook kans op werk hebben anders vallen ze terug in hun uitzichtloos bestaan als straatkind, als weeskind, als zwerfkind. Iets te kennen of vaardigheden hebben geeft kansen op een bestaan.

Zorgen die onze Partners ook bij hun project voelden.

ALS EEN STEEN…

Het derde deel van het programma, was ‘ingericht’ rond de Pauze.’Watercirkels”. Een gespreksronde waarbij de Partners, verdeeld in groepjes, elkaar hebben verteld over hun organisatie en de ervaringen die in het werk opgedaan worden. Met andere woorden elk werpt zijn of haar “steen” in de ”vijver van kennis en ervaring” en de ervaringscirkels overlappen elkaar onderweg naar elke gesprekspartner.

Uit de ingeleverde reactieformulieren blijkt dat men de manier van kennis en ervaringsuitwisseling prettig vond en inhoudelijk inspirerend. Voor geen van de partners was het een probleem om bij een volgende PGB over hun organisaties een presentatie te houden.

GGT

Het vierde deel van het programma was een presentatie over Samenwerken in Transporten. Het is door de tijd heen moeilijker geworden om transporten naar projecten te organiseren. Er zijn drie mogelijkheden naast die welke u toen en nu al gebruikt(e); meenemen in de eigen bagage. Weg-, Zee- en Luchttransport. Denk niet dat u de enige bent met dat probleem. Alle Nederlandse organisaties en projecten zitten met het vervoersprobleem van Goede Gaven Ttransporten. Maar al te vaak houdt men de gevonden ‘oplossingen’ voor zichzelf. Omdat ze zo goedkoop waren?

Het voorbeeld van de luchttransporten toont al aan dat juist de uitwisseling van, ook die kennis goed werkt om een gezamenlijk transport te organiseren. Deze week is er een transport onderweg gegaan waarbij twee Partners samenwerken. Simpel door het feit dat kledinggiften aan UWW door hen in dezelfde richting geregeld konden worden. Een andere Partner heeft een kledingtransport kunnen regelen met een luchtvaartmaatschappij waarbij een toezegging in kilo’s verkregen werd voor een groep van ruim vijftien meevliegende projectvrijwilligers.

Transport nodig. Neem contact op met UWW en wij zullen u informeren over, in contact brengen met en noteren graag de ervaring(en) van u.

AFSCHEID

We wisten het, het zat er aan te komen. Maar deze avond werd afgesloten met een afscheid. Afscheid van Heddy Bodewes. Binnen het bestuur aansturend, bijsturend en versturend wat aan de orde kwam en, volgens haar, binnen een van de drie ‘etiketten’ viel. Een goede onderlinge samenwerking, zowel vanaf de bestuursstoel als van ‘uit de mouwen’ was het kenmerk waarbij zij door haar ‘achterban’ ondersteund werd. Zowel Heddy en haar man, beiden, hebben we bedankt.

Verslag r.metsch, vz