Werelddoelen 2015-2030

Onlangs zijn de Werelddoelen  2015-2030 verschenen.

De Verenigde Naties zijn tot deze 17 doelen gekomen in opvolging van de 8 Millenniumdoelen van 2000 tot 2015.

werelddoelen

Het heugelijke feit is dat er met de Millenniumdoelen goede vooruitgang geboekt is in de wereld. Zij zijn niet geheel bereikt , maar toch is er op vele vlakken een duidelijke verbetering zichtbaar.

Hieraan hebben ook jullie, onze partners , zeker een steentje bijgedragen.

Nu heeft men 17 doelen gesteld  die heel ambitieus zijn, maar waarvan men gelooft dat zij onze wereld zullen verbeteren. Zij vragen dan ook iedereen om met volle energie hieraan mee te werken.

Graag willen wij als Stichting Uden WereldWijd dit initiatief omarmen.

Voortaan  zullen deze doelen deel uitmaken van de voorwaarden van de aanvraag voor projecten van het Fonds Kleinschalige Projecten van UWW.

Werelddoelen 2015-2030

No 1 : Einde aan armoede in al zijn vormen

No 2 : Geen honger, wel duurzame landbouw

No 3 : Gezondheidszorg voor iedereen

No 4 : Goed onderwijs voor iedereen

No 5 : Gelijke rechten voor vrouwen en mannen

No 6 : Schoon water en sanitair voor iedereen

No 7 : Toegang tot betaalbare en duurzame energie

No 8 : Het bevorderen van duurzame groei en werkgelegenheid voor iedereen

No 9 : Goede infrastructuur en duurzame industrialisatie, het bevorderen van innovatie

No10: Kleinere kloof tussen arm en rijk zowel binnen landen als tussen landen onderling

No11: Veilige en groene steden en dorpen

No12: Duurzame productie en consumptie

No13: Klimaatverandering tegengaan en gevolgen ervan aanpakken

No14: Bescherm de zeeën en oceanen en gebruik ze duurzaam

No15: Bescherming en herstel van ecosystemen, bossen en biodiversiteit

No16: Werken aan een vreedzame , veilige samenleving en een toegankelijk rechtssysteem

No17: Samenwerking op mondiaal gebied om werelddoelen te bereiken